Veranderde rol Havenbedrijf Rotterdam in Braziliaanse haven Porto Central

13 december 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf heeft besloten niet langer als aandeelhouder maar als adviseur van het management van Porto Central betrokken te blijven bij de verdere ontwikkeling van dit Braziliaans greenfieldproject.

Veranderde rol Havenbedrijf Rotterdam in Braziliaanse haven Porto Central

Buitenlandse activiteiten Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam houdt nationaal en internationaal een aandelenbelang in een aantal vennootschappen en stichtingen. Door te acteren op het internationale maritieme toneel, creëert het Havenbedrijf Rotterdam economische en maatschappelijke waarde voor HBR, de BV Nederland en de regio Rotterdam-Rijnmond. Havenbedrijf doet dit om Nederlandse bedrijven kansen te bieden in het buitenland, te leren van internationale ‘best practices’, de reputatie van het Rotterdamse maritieme cluster hoog te houden en uit zijn internationale activiteiten financieel rendement te halen. Het Havenbedrijf vervult hierbij verschillende rollen als adviseur, leverancier, havenmanager en investeerder.

Porto Central

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft sinds 2013 30% van de aandelen van de projectorganisatie van Porto Central. Porto Central is een greenfieldproject, wat betekent dat deze haven compleet ontwikkeld moet worden onder andere ten aanzien van infrastructuur, klanten, contracten en beschikbaarheid van land en vergunningen.