Persbericht

Verbinding Beieren-Rotterdam heeft nog meer potentie

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Beierse verladers, expediteurs en rederijen staan open voor de verbinding Beieren-Rotterdam. Dat is de belangrijkste conclusie van de studie bayrolo. Het Havenbedrijf Rotterdam en de bayernhafen Gruppe, de initiatiefnemers van het onderzoek, hebben op 21 oktober de resultaten van de studie in het DB Museum in Neurenberg aan Nederlandse en Beierse beleidsmakers in de logistiek gepresenteerd. De bevindingen gelden zowel voor het intermodale containervervoer via het spoor als voor vervoer van bulkgoederen per binnenvaartschip. Ook zijn er maatregelen aangekondigd.

In het kader van de bayrolo-studie zijn de bestaande vervoersverbindingen tussen Beieren en Rotterdam geanalyseerd. Ook werden meer dan 70 expediteurs, rederijen en verladers in afzonderlijke gesprekken gevraagd naar hun gebruiksgedrag en de verwachtingen die ze hebben van de intermodale verbindingen tussen Rotterdam en Beieren.

Resultaten van de studie

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat:

  • expediteurs, rederijen en verladers veel belang hebben bij meerdere verbindingen tussen achterland en zeehaven;
  • meestal de expediteurs de keuze voor de route en de zeehaven maken;
  • de essentiële beslissingscriteria looptijden, frequenties en kosten zijn;
  • de mogelijkheden van de verbindingen Beieren-Rotterdam tot nu toe relatief onbekend zijn;
  • er (deels vermoede) tekortkomingen bestaan met betrekking tot afhandeling, transparantie in de uitvoering en geïntegreerde informatie.

Werkgroepen

Om ervoor te zorgen dat de bayrolo-studie niet één van vele studies blijft, zijn twee werkgroepen opgericht die concrete maatregelen voorbereiden ter versterking van de verbinding Beieren-Rotterdam. Deze werkgroepen, ‘Achterland / Operations’ en ‘Communicatie / Marketing’, werken stappen uit die de mogelijkheden van de verbinding Beieren-Rotterdam optimaliseren en die de beschikbaarheid van de noodzakelijke informatie verbeteren. Met deze stappen wordt ook het doel om meer langeafstandsvervoer van de weg naar het spoor en de binnenvaart te verplaatsen ondersteund.

Over het potentieel van de logistieke ketens tussen Beieren en Rotterdam spraken Staatsminister Joachim Herrmann, Beiers Staatsminister van Binnenlandse Zaken, Bouw en Verkeer, Mark Frequin, directeur Mobiliteit en Transport op het Nederlands Ministerie voor Infrastructuur en Milieu, Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V., en Joachim Zimmermann, directeur van de bayernhafen Gruppe.

“Beieren en Rotterdam zijn dankzij bayrolo nog een stuk dichter naar elkaar toegegroeid,” zei de Beierse Staatsminister van Binnenlandse Zaken, Bouw en Verkeer Joachim Herrmann woensdag. “De studie toont aan dat de verbinding Beieren-Rotterdam een concurrerend alternatief voor Beierse verladers en expediteurs is. Met de verworven kennis kunnen er in de toekomst nog doelgerichter marktgerichte aanbiedingen in het multimodale vervoer gedaan worden die nog beter voldoen aan de behoeften van de logistieke dienstenleveranciers."

“Beieren kent een ongekend florerende en vooral ook exporterende verwerkende industrie“, zei Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam. “Met name voor deze industrie kan Rotterdam de ‘Gateway to Europe’ en de ‘Gateway to the World’ voor Beieren zijn. Want naast de lijndiensten voor wereldwijde containers biedt Rotterdam verreweg ook de meeste shortsea-verbindingen. Daardoor kunnen Beierse ondernemingen hun export naar het Verenigd Koninkrijk en ook naar Scandinavië, Zuid-Europa of Noord-Afrika snel en flexibel verschepen.“

Het grensoverschrijdende gemeenschapsproject bayrolo …

… werd in 2014 geïnitieerd door de bayernhafen Gruppe en het Havenbedrijf Rotterdam en wordt begeleid door het Nederlands Ministerie voor Infrastructuur en Milieu en het Beiers Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouw en Verkeer. bayrolo is bedoeld als interdisciplinair platform voor ideeën en maatregelen voor transportondernemers, infrastructuuraanbieders, overslagterminals en samenwerkingsverbanden, expediteurs en rederijen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?