Energietransitie
Persbericht

COO Ronald Paul: ‘Verbod PAS fnuikend voor vestigingsklimaat en energietransitie haven’

“Het verbod van het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming zal onzekerheid veroorzaken bij potentiële klanten. De maatregel treft dus niet alleen de landbouw maar is fnuikend voor het vestigingsklimaat in de Rotterdamse haven en de voortgang van de energietransitie”, vindt Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam. “Er dient snel een alternatief te komen die ook de belangen van de Nederlandse havens en industrie behartigt.” De haven denkt hierbij graag mee.

Cosco Containerschepen Port of Rotterdam Euromax. Foto door: Kees Torn

Foto: Kees Torn

Vorige week maakte de Raad van State bekend dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden.

Het PAS bevat de basis voor toestemmingen voor activiteiten die stikstofuitstoot kunnen veroorzaken en schadelijk zijn voor natuurgebieden. PAS probeert aan de ene kant ruimte te bieden voor ontwikkelingen als de aanleg van infrastructuur of verbetering veehouderij. Aan de andere kant probeert de regeling ook te voorzien in maatregelen die negatieve gevolgen voor natuur proberen te verminderen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page