Verklaring leden van de Port Authorities Roundtable COVID-19-crisis

28 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

De leden van de Port Authorities Roundtable (PAR) erkennen dat de COVID-19-pandemie een ernstige wereldwijde crisis is met verreikende gevolgen op diverse fronten, waaronder de wereldhandel. Aangezien meer dan 80% van de goederen via scheepvaartroutes wordt vervoerd, erkennen wij dat de haven- en maritieme sector in onze wereldwijde strijd tegen COVID-19 een cruciale rol speelt bij het openhouden van de handelsstromen.

Maasvlakte 2

We onderschrijven ook de recente verklaring van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), waarin wordt benadrukt dat het van belang is de ontwrichting van de maritieme handel en scheepvaartactiviteiten tot een minimum te beperken zodat essentiële goederen, met name eerste levensbehoeften en cruciale medische benodigdheden, naadloos tussen verschillende regio's in de wereld kunnen blijven stromen. Geen enkel land in onze onderling verbonden wereld kan de strijd tegen COVID-19 alleen, zonder blijvende toegang tot deze essentiële goederen, uitvechten.

Als multilateraal platform bestaande uit toonaangevende havenbedrijven in Azië, het Midden-Oosten, Europa en Amerika spreken de leden van de PAR zich uit voor nauwe samenwerking, door middel van het delen van beste praktijken en genomen maatregelen, zodat de havens open kunnen blijven voor de overzeese handel om zo de wereld overeind te helpen houden en de strijd tegen COVID-19 te ondersteunen.

We zijn derhalve vastbesloten samen te werken en streven ernaar:

  • de wereldwijde toeleveringsketen en handel/vracht draaiende te houden en ervoor te zorgen dat koopvaardijschepen bij terminals kunnen blijven aanmeren om vrachtactiviteiten uit te voeren;
  • nauwere samenwerking mogelijk te maken door een open communicatiekanaal op te zetten, zodat gelijkgestemde haven- en maritieme autoriteiten in de strijd tegen COVID-19 ervaringen kunnen delen en informatie kunnen uitwisselen en de ongehinderde maritieme handel kan worden gewaarborgd;
  • uitgaande van de nationale omstandigheden beste praktijken te blijven toepassen, waaronder voorzorgsmaatregelen voor de scheepvaartsector, advies en ondersteuning voor walpersoneel en scheepsbemanningen, een veilige vrachtafhandeling en maatregelen voor het omgaan met COVID-19-gevallen.

Tot slot willen we graag onze grote waardering uitspreken voor de zeevarenden, de havenloodsen, het walpersoneel en de maritieme gemeenschap die zich tijdens deze pandemie onvermoeibaar inzetten om de internationale handel in deze uitdagende tijden aan de gang te houden. Met onze gezamenlijke bijdrage kunnen we COVID-19 helpen verslaan!

Ondertekend door:

PAR Leden