Persbericht

Verkopen laagzwavelige bunkers bijna verdrievoudigd

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Bunkerverkopen in 2015 gelijk
In de Rotterdamse bunkerhaven is de verkoop van laagzwavelige gasolie en diesel in 2015 bijna verdrievoudigd t.o.v. het jaar daarvoor; van 0,7 naar 1,8 miljoen m3. De stijging heeft te maken met de striktere zwaveleisen voor de zeevaart op de Noord- en Oostzee. De leveringen van alle bunkers – brandstof aan de zeevaart – bleef met 10,6 miljoen m3 gelijk t.o.v. 2014. Rotterdam blijft daarmee de grootste bunkerhaven van Europa.

Schonere scheepvaart
De verdrievoudiging van de groei van gasolie en diesel gaat ten koste van de afzet van stookolie, van 9,8 naar 8,7 miljoen m3. Het Havenbedrijf juicht deze ontwikkeling toe, omdat gasolie en diesel aanzienlijk minder vervuilend zijn dan stookolie. Het Havenbedrijf zet zich in voor een schonere scheepvaart. Dat doet het onder andere door te investeren in Rotterdam als LNG-hub en de stimulering van de transitie van stookolie naar LNG (vloeibaar aardgas) als brandstof voor de scheepvaart. Het Havenbedrijf verwacht dat de haven in 2017 beschikt over een LNG bunkerschip en dat er dan vanaf het water vloeibaar aardgas kan worden gebunkerd.

Diversificatie
Het gebruik van laagzwavelige brandstoffen door de scheepvaart is wellicht meer dan uit de Rotterdamse cijfers van 2015 blijkt. Door de invoering van striktere zwaveleisen voor de zeevaart in de Emission Control Areas (ECA’s) Noordzee, Oostzee en de kusten langs de Verenigde Staten komt de markt met nieuwe producten. Zo worden er zogenoemde ‘ECA-fuels’ geproduceerd en is op de markt nu ook zeer laagzwavelige stookolie (ULFSO) te vinden. De afzet van deze nieuwe producten zijn nog niet specifiek in de cijfers van het Havenbedrijf terug te vinden.

Open om te bekijken

Stookolie

Gasolie

Dieselolie

Smeerolie

Totaal

2015

8.738.510

1.634.053

167.048

94.857

10.634.468 m3

2014

9.827.083

670.122

22.707

95.343

10.615.255 m3

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page