Verzanding monding Haringvliet zet door in de toekomst

07 juli 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In februari is een uitgebreid onderzoek gestart naar de verzanding van het kustgebied bij de monding van het Haringvliet. Uit het onderzoek blijkt dat de grootschalige verzanding van het gebied inderdaad doorzet en de belangrijkste oorzaak de afsluiting van het Haringvliet is.

Causeway baggerschip

Uitvoering onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Arcadis in opdracht van een coalitie van twaalf partijen: de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne, waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Recreatieschap Voorne-Putten.

Het Havenbedrijf was ook betrokken bij het onderzoek. 'De regio Rotterdam en de haven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kunnen de sterke positie van de haven verder ontwikkelen als we er ook voor zorgen dat de regio een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Deze componenten zijn allemaal onlosmakelijk verbonden met het onderzoeksgebied van deze studie. Alleen al daarom vinden we het belangrijk om met regio partijen het gesprek te voeren over de toekomst van dit gebied,' aldus Eric van der Schans, executive manager van het Havenbedrijf.

'Daarnaast is Maasvlakte 2 de grens van het onderzoeksgebied en maakt de vaargeul naar Stellendam hier ook onderdeel van uit. Daarbij is de Haringvlietmonding onderdeel van het gebied waar natuurmaatregelen zijn getroffen in het kader van Maasvlakte 2, waar we ook nu nog een speciale verantwoordelijkheid voor dragen. Voor al die deelgebieden hebben wij taken en verantwoordelijkheden. Wij zijn betrokken bij deze studie om vanuit een gezamenlijke basis, de morfologische studie, vervolgens samen met de coalitiepartijen stappen te maken naar toekomstscenario’s. Dit alles vanuit het belang om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan onze taken en verantwoordelijkheden, nu en in de toekomst.'