Innovatie
Nieuws

Vier prototypes Blocklab voor versnelling energietransitie

Vier consortia hebben een werkend prototype ontwikkeld waarin blockchaintechnologie wordt ingezet voor de energiemarkt. Afgelopen half jaar hebben zij hieraan gewerkt, met steun en onder regie van Blocklab, het Rotterdamse fieldlab voor blockchaintechnologie. De vier producten zijn gericht op de warmtemarkt, offshorewindparken, smartmeters en consumenten die zelfgeproduceerde elektriciteit willen verhandelen.

Volgens veel experts is een grote uitdaging voor het toekomstige (duurzame) energienet om zoveel mogelijk flexibiliteit te organiseren en om decentrale energieopwekking, -opslag en -handel te faciliteren. Blockchain-technologie lijkt daarom een belangrijke enabler te worden voor het toekomstige energiesysteem, maar de toepassing ervan staat nog in de kinderschoenen. Met deze vier eerste prototypes wil BlockLab bijdragen aan de versnelling van de energietransitie.

Blockchain en de Warmterotonde – door CGI en Eneco

Blockchain technologie wordt ingezet voor warmteleveringsadministratie. Het Eneco-warmtenetwerk zal onderdeel worden van de Warmterotonde Zuid-Holland, een project dat uiteindelijk 500.000 huishoudens gaat bedienen. Het prototype is een applicatie waarmee Eneco en verschillende warmteleveranciers één betrouwbare administratie opbouwen in plaats van alles gescheiden houden en elkaar moeten controleren. De nadruk is gelegd op het veilig beheren en delen van bedrijfsspecifieke tradingdata.

Blockchain en windenergie – door Clearwatts

Clearwatts zet blockchaintechnologie in voor prijsinformatie in de windmarkt. In een samenwerking met de Duitse blockchainontwikkelaars BigchainDB en Spherity is een platform gebouwd waarop prijsrelevante informatie van alle stakeholders bij elkaar komt. Het platform vereenvoudigt de administratie, maar is ook het vertrekpunt voor meer innovatie: het vormt een basis waarop blockchainontwikkelaars nieuwe applicaties voor de markt kunnen ontwikkelen.

Blockchain voor een peer-to-peer energiemarkt – door TOBLOCKCHAIN, i.s.m. ENGIE en The Green Village

TOBLOCKCHAIN werkt aan een blockchainnetwerk voor een ‘peer to peer’-energiemarkt waarin consumenten, bedrijven, netbeheerders en energieleveranciers onderling samenwerken. Het bedrijf heeft de basistechnologie uitgebreid met verschillende applicaties waarin batterijen, zonnecellen, woningen en kantoren energiedata uitwisselen. Er is onder andere een 'Proof of Origin'-module ontwikkeld die de oorsprong van energie valideert. De livedemo van PowerToShare draait in 'The Green Village'-testomgeving van de TU Delft.

Betrouwbare slimme meters – door Intrinsic ID en Guardtime

Intrinsic ID heeft een technologie ontwikkeld waarmee microchips hun unieke identiteit kunnen aantonen – en dus ook de apparaten waarin de chips zijn geïnstalleerd. Met hulp van het Blocklab-programma hebben zij hun technologie toepasbaar gemaakt voor slimme elektriciteitsmeters en voor data-uitwisseling via blockchaintechnologie. Toepassing hiervan zou betekenen dat niet alleen de datatechnologie (blockchain) volledig veilig is, maar ook de input vanuit de gebruikte hardware: ‘deze energie wordt echt geleverd / verbruikt’.

De vier prototypes zijn ontwikkeld in het kader van een Small Business Innovation Research (SBIR) tender, die is gefinancierd door het Ministerie van EZK en de Gemeente Rotterdam. Het programma wordt geregisseerd door Blocklab, dat is opgericht door het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam, met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Twee van de vier projecten krijgen bovendien financiering en ondersteuning om de prototypes in praktijk te valideren. De winnaars van deze tweede tenderronde worden later in mei bekend gemaakt.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page