Duurzaamheid
Nieuws

‘Visie handel en logistiek 2040’: korte transportritten emissievrij

De logistieke sector wil dat tegen 2040 het vervoer over korte afstanden op weg en binnenwateren emissievrij is. Deze en andere voornemens staan in ‘Visie handel en logistiek 2040’, een gezamenlijke langetermijnvisie van 19 organisaties uit de logistieke sector om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.

De ‘Visie Handel en logistiek 2040’ zal door het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er samen bijvoorbeeld naar dat in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij en dus duurzaam zal zijn. Ook willen de bedrijven samen werken aan een werkbare maar sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in logistiek de norm wordt.

Naast VNO-NCW, Evofenedex, MKB-Nederland, TLN is Havenbedrijf Rotterdam één van de ondertekenaars: “Alleen door fantastisch werk van logistiek dienstverleners in het achterland en vanaf de zeezijde, gecombineerd met een kwalitatief hoogwaardige spoor-, water en weginfrastructuur kan de Rotterdamse haven floreren. En dat moeten we zo houden”, aldus de COO van het havenbedrijf Ronald Paul.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page