Nieuws

Visser & Smit Hanab levert leidingverbinding op voor nieuwe HES Hartel Tank Terminal

Vandaag heeft Visser & Smit Hanab, een onderdeel van VolkerWessels, officieel de leidingverbinding onder het Hartelkanaal aan HES Hartel Tank Terminal, een project van HES International B.V., overgedragen. Deze ondergrondse leidingen verbinden de in aanbouw zijnde terminal met de naastgelegen raffinaderij van energy major BP. Het afronden van dit gedeelte van het project betekent een mooie stap voorwaarts in het realiseren van een state of the art 1,3 miljoen m3 liquid bulk opslagterminal.

HES Hartel Tank Terminal bouwterein. Foto: Paul Martens

De installatie van deze ondergrondse verbinding is met uiterste precisie uitgevoerd. De totale combinatie van deze verbinding bestaat uit 1 stalen verbinding van 24 inch (600 mm), 4 van 16 inches (400 mm) en een HDPE leiding van 315 mm, allen met een lengte van 1000 meter. De leidingen zijn middels een horizontaal gestuurde boring (Horizontal Directional Drilling) gerealiseerd. Visser & Smit Hanab heeft ook de buisleidingen in de leidingstraat en de bovengrondse afsluiter stations aangelegd.

Directeur van Visser & Smit Hanab, Aldo Krijgsman: ‘Visser & Smit Hanab is bij dit project betrokken vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. Wij zijn trots op de toegevoegde waarde die wij hebben geleverd aan HES Hartel Tank Terminal bij de realisatie van hun nieuwe tank terminal. De horizontaal gestuurde boringen die zijn uitgevoerd waren complex en uitdagend, desondanks zijn ze op vakkundige en veilige wijze geïnstalleerd. De samenwerking tussen Visser & Smit Hanab en HES Hartel Tank Terminal op het gebied van ontwerp, uitvoering en veilig werken is uitstekend geweest.’

Project Directeur van HES Hartel Tank Terminal, Charles Smissaert: ‘Dankzij de constructieve en professionele samenwerking met het team van Visser & Smit Hanab zijn de ondergrondse verbindingen binnen het gestelde budget en tijdspad aan HES opgeleverd. Daarnaast is het werk uitgevoerd zonder incidenten en daar hechten wij grote waarde aan. Veiligheid is cruciaal voor het succes van deze terminal en onze toekomstige business.’

Naast de leidingen zal de aan- en afvoer voornamelijk via zee- en binnenvaartschepen plaatsvinden. De afgelopen maanden zijn er forse stappen gezet in de ontwikkeling van de 1,3 miljoen m3 terminal voor op- en overslag van clean petroleum producten en biobrandstoffen in de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de werkzaamheden aan de nautische voorzieningen in december 2019 afgerond en aan HES opgeleverd. Met inachtneming van de voorgeschreven COVID-19 maatregelen wordt momenteel onverminderd gewerkt aan de bouw van de tanks en de daaraan gerelateerde civiele werkzaamheden en het leidingwerk.

De nieuwe tankterminal zal de eerste terminal in Nederland zijn die wordt gebouwd conform de meest recente versie van de voorschriften voor tankterminals, de PGS 29. Dit betekent dat de terminal voldoet aan zeer hoge veiligheids- en milieueisen. Na ingebruikname zal de terminal 24/7 operationeel zijn en zal aan ongeveer 80 mensen een baan bieden.

Bron: HES International & Visser & Smit Hanab

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page