Persbericht

Vogelvallei opnieuw ingericht en uitgebreid

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de Vogelvallei bij de Maasvlakte opnieuw ingericht en uitgebreid tot 21 hectare. Dat gebeurde in nauw overleg met Bureau Stadsnatuur, H+N+S Landschapsarchitecten en diverse natuurorganisaties. De Vogelvallei is een onderdeel van het project Maasvlakte Plaza.

Het nieuwe natuurgebied past in het beleid van het Havenbedrijf om de meest duurzame haven in zijn soort te worden en om de omwonenden te stimuleren om naar de haven te gaan om te recreëren en te sporten.

Ontwerp van de Vogelvallei
Aan de basis van de herinrichting van de Vogelvallei liggen de vogeltellingen van Bureau Stadsnatuur van de oorspronkelijke Vogelvallei, de Slufter en de daarnaast gelegen kleirijpingsvelden. Met die gegevens in de hand heeft het Havenbedrijf samen met Bureau Stadsnatuur, H+N+S Landschapsarchitecten en een aantal natuurorganisaties de lay-out van de vallei bepaald. De Vogelvallei is nu een aaneengesloten natuurgebied van 21 hectare, 3 hectare groter dan de vorige vallei. Het heeft diverse eilanden, grote waterpartijen en een wand waar oeverzwaluwen kunnen broeden. Het is een veilig, afgesloten gebied waar vogels kunnen rusten, eten en broeden. Door de diversiteit aan eilanden en begroeiingen kunnen veel verschillende soorten kustvogels – als sterns, visdiefjes, kokmeeuwen - en zangvogels – grasmus en de blauwborst - terecht in de vallei. Twee vogeluitkijkposten bieden de mogelijkheid om de vogelpopulatie te bewonderen. Ze zijn bereikbaar met de fiets en de auto. Aannemer Van Gelder heeft de nieuwe Vogelvallei aangelegd tussen 1 september 2015 en 31 maart 2016.

Maasvlakte Plaza
Naast de Vogelvallei realiseert het Havenbedrijf een truckparking met ruim 350 parkeerplaatsen en moderne voorzieningen voor chauffeurs en transportbedrijven, 2,5 hectare bedrijfsterrein voor servicebedrijven, een brandstofverkooppunt en een multifunctioneel kantoorgebouw met informatiebalie, horeca en sanitair. De opening van de parking en voorzieningen is in mei 2017.

Lees meer over de vogelvallei in de Havenkrant

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?