Persbericht

Voor het eerst sinds 2007 toename schepen in Rotterdam

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Uitzonderlijk veilig jaar

Voor het eerst sinds 2007 nam het aantal schepen in de Rotterdamse haven toe. In 2015 kwamen 29.122 zeeschepen aan, tegen 29.014 in 2014. In 2007 arriveerden er nog 37.097 zeeschepen. Het aantal significante ongevallen daalde het afgelopen jaar van twaalf naar zeven. Bij drie waren pleziervaartuigen betrokken.

Dit maakte (rijks)havenmeester René de Vries bekend tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers in het World Port Center, het hoofdkantoor van het Havenbedrijf Rotterdam. Verder kwamen er op die bijeenkomst onderwerpen aan de orde als waterverontreinigingen, havenbeveiliging, beveiliging van de terminals, vluchtelingenproblematiek en vaarsnelheid. René de Vries bleef extra stil staan bij de voor- en nadelen van de verbeterde nautische informatievoorziening: “Steeds makkelijker informatie uitwisselen is goed voor de doorvoersnelheid van ladingstromen, maar het vraagt ook wat van de digitale weerbaarheid van de gebruikers van de haven en die krijgt in 2016 extra aandacht!”

Schepen

In de haven van Rotterdam is het een komen en gaan van allerlei soorten schepen. Het aantal binnengekomen zeeschepen en het aantal binnengekomen binnenvaartschepen vindt u in de overzichten hieronder.

Innovatie digitale haven

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de verbetering van de nautische informatie door het vaststellen van internationale standaarden voor dieptes en toelatingsbeleid. Deze standaarden wordt nu digitaal toegankelijk gemaakt – het Avanti project. Dezelfde standaarden zijn ook nodig voor getijde informatie: het Dynar project. Dynar geeft aan de hand van actuele dynamische informatie onder andere advies over de mogelijke diepgang voor vertrekkende en aankomende schepen; Pronto is een communicatieplatform voor de havengemeenschap dat agenten en andere operators helpt bij de planning van diensten aan schepen. Pronto brengt alle tijden van services aan het schip (o.a loodsdienst, bunkers, roeiersdiensten, ladingafhandeling) samen op één tijdbalk. Het delen van deze informatie verbetert de veiligheid en efficiëntie van elke dienst en leidt tot de optimalisatie van de port call.

Dit jaar is ook Portbase met een nieuwe service gekomen (Melding Schip 2.0) waardoor de agent veel eenvoudiger zijn schip kan aanmelden in Rotterdam. Deze service is ontwikkeld met de havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam, Douane en bedrijfsleven Doordat er steeds makkelijker informatie wordt uitgewisseld, moet er ook extra aandacht komen voor de beveiliging van die informatie oftewel voor de digitale weerbaarheid. In 2015 heeft het Havenbedrijf zich gericht op die bewustwording. Zo heeft het Havenbedrijf intern onlangs de Informatiebeveiligingscampagne ‘Onze informatie; weet hoe je die beveiligt’ gevoerd.
De gemeente Rotterdam, Deltalinqs, Politie, Openbaar Ministerie, Douane en Havenbedrijf bereiden in overleg een actieplan voor.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page