Veiligheid
Nieuws

Voortgang opruimwerkzaamheden verontreiniging haven

In het weekend van 23 en 24 juni vond er een ernstige waterverontreiniging plaats in de 3e Petroleumhaven in Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat coördineren de schoonmaakwerkzaamheden. Het Havenbedrijf geeft via dit kanaal regelmatig update over de voortgang van de opruimwerkzaamheden en maatregelen die bevorderen dat de logistieke keten weer op gang komt.

Haven Rotterdam

Stand van zaken woensdag 27 juni, 13.00 uur:

  • Eerste prioriteit Havenbedrijf Rotterdam is het schoonmaken van het havenwater en verontreinigde schepen. Hieraan wordt prioriteit gegeven zodat de schepen weer in en uit de havens kunnen varen en de logistieke keten daarmee weer op gang komt.

  • Bedrijven in de haven zijn voor de continuïteit van hun bedrijfsprocessen gebaat bij een zo ongestoord mogelijke aan- en afvoer. Voor een aantal bedrijven in het incidentgebied geldt dat een substantieel deel van deze aan- en afvoer normaliter via de 3e Petroleumhaven geschiedt. Deze aan- en afvoer is sinds zaterdag 23 juni 2018 ernstig verstoord als gevolg van het incident. Havenbedrijf Rotterdam en de betrokken bedrijven zijn in nauw overleg over maatregelen die bevorderen dat de aan- en afvoer zo spoedig mogelijk kan worden hervat. Bij het treffen van maatregelen is alles erop gericht om eventuele overlast voor omwonenden en de leefomgeving zo veel mogelijk te beperken.

  • Van de ruim 200 ton olie die gelekt is, was op woensdagochtend ongeveer 160 ton geruimd. De resterende hoeveelheid olie zal naar verwachting minder snel te ruimen zijn. Na het schoonmaken van het havenwater en de schepen, wordt de schoonmaak van steigers, glooiingen, oevers en overige haveninfrastructuur ter hand genomen. Dit zal naar verwachting tenminste enkele weken in beslag nemen.

  • Voor de schoonmaak van vervuilde schepen zijn wasstraten ingericht met 24/7 capaciteit. Inmiddels zijn 16 van ruim 50 binnenvaartschepen schoongemaakt en 4 van 15 vervuilde zeeschepen.

  • Het schip dat op zaterdag 23 juni 2018 in aanvaring kwam met een steiger is voor reparatie versleept van de oorspronkelijke ligplaats naar een tegenover gelegen werf in het Botlekgebied.

  • De opvang en reiniging van besmeurde vogels wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat. Volg het liveblog voor meer informatie:

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page