Veiligheid

Voortgang opruimwerkzaamheden verontreiniging Haven Rotterdam

In het weekend van 23 en 24 juni vond er een ernstige waterverontreiniging plaats in de 3e Petroleumhaven in Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat coördineren de schoonmaakwerkzaamheden. Het Havenbedrijf geeft via dit kanaal regelmatig update over de voortgang van de opruimwerkzaamheden.

Haven Rotterdam

De stand van zaken op maandag 25 juni, 13.00 uur:

•Eerste prioriteit Havenbedrijf Rotterdam is het schoonmaken van het havenwater en verontreinigde schepen. Hieraan wordt prioriteit gegeven zodat de schepen weer in en uit de havens kunnen varen en de logistieke keten daarmee weer op gang komt.
•Van de ruim 200 ton olie die gelekt is, is inmiddels ongeveer 100 ton geruimd.
•Naar verwachting duren bovengenoemde opruimwerkzaamheden nog enkele dagen. Dit werk wordt uitgevoerd door Hebo, een gespecialiseerd bedrijf op dit gebied, dat met 6 speciale schoonmaakschepen actief is.
•Voor de schoonmaak van de ruim 50 binnenvaartschepen is sinds zondagavond een wasstraat operationeel in de Geulhaven. Inmiddels zijn daar 3 schepen schoongemaakt.
•Later vandaag wordt bij boei 66 in het Botlekgebied de wasstraat voor zeeschepen geopend om in totaal 15 vervuilde zeeschepen schoon te maken.
•Na het schoonmaken van het havenwater en de schepen, wordt de schoonmaak van de verontreinigde haveninfrastructuur opgepakt. Dat wil zeggen dat steigers, glooiingen, oevers en taluds worden schoongemaakt. Ook dit werk wordt uitgevoerd door Hebo. Dit zal naar verwachting tenminste enkele weken in beslag nemen.
•De 3e Petroleumhaven en Geulhaven zijn sinds dit weekend gestremd. Havenbedrijf Rotterdam doet er alles aan zo spoedig mogelijk (gedeeltes van) de gestremde gebieden vrij te geven.
•Het in- en uitvaren van de 3e Petroleumhaven en Geulhaven kan alleen met toestemming van de Havenmeester.
•Om te voorkomen dat de olie zich verspreid heeft het Havenbedrijf Rotterdam oliewerende schermen geplaatst. Meer informatie leest u hier
•Het plaatsen van de olieschermen was succesvol, maar een deel van de olie had zich al verspreid voorbij het incidentgebied. Daardoor heeft de olie helaas ook de watervogels getroffen in het vervuilde gebied. Rijkswaterstaat coördineert in samenwerking met de Dierenambulance en de Vogelbescherming de opvang en reiniging van besmeurde vogels, waarvoor een landelijke eenheid is ingezet.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page