COVID-19

Voorzorgsmaatregelen en protocollen DHMR

Op het Haven Coördinatie Centrum (HCC), de Verkeerscentrales, het Zeemanshuis en de vaartuigen worden strenge maatregelen genomen als het gaat om social distancing en hygiëne.

Verkeerscentrale Rotterdam

We vermijden contact en maken alle spullen, zoals toetsenborden en werkplekken telkens weer schoon. Afgelopen week dreigde er een tekort aan ontsmettingsmiddelen, maar dat werd gelukkig tijdig aangevuld. We kunnen de normale roosters nog draaien en de stemming is goed. Natuurlijk leven er ook zorgen over elkaar, familie en de weken die nog gaan komen. De Havenmeester heeft een Business Continuity Management plan en er zijn diverse opschalingsmogelijkheden voor de komende weken, mochten er significant veel collega’s gedwongen thuis zitten.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page