Nieuws

Vraag naar distributiecentra neemt toe

De Nederlandse en Europese logistieke vastgoedmarkt kende een goed eerste kwartaal. Zowel de gebruikers als de beleggers profiteren van de gunstige economische ontwikkelingen. situatie. Nederland heeft een logistieke doorvoerfunctie en distributievastgoed kent, zeker in vergelijking met de Europese kernmarkten Duitsland, Frankrijk en Engeland, aantrekkelijke rendementsvooruitzichten.

De gebruikersmarkt profiteert van het economisch herstel in de kernmarkten van de Europese Unie als gevolg van stijgende industriële productie en toenemende detailhandelsbestedingen. Hierdoor neemt de vraag naar distributiecentra toe en van deze dynamiek profiteren de Nederlandse regio’s rondom de logistieke centra. De logistieke beleggersmarkt op haar beurt profiteert van de grote beschikbaarheid van kapitaal op de geldmarkt en de zoektocht naar rendement door internationale, voornamelijk institutionele, beleggers.

De opname van logistieke bedrijfsruimte is in het eerste kwartaal van 2015 uitgekomen op circa 140.000 m². De hoge totaalopname in 2014 van 970.000 m², krijgt in 2015 een vervolg. Het Nederlandse aandeel in de Europese logistieke opname bedroeg in 2014 circa 6,5%. Nederland speelt daarmee op Europese schaal weliswaar een bescheiden rol, maar is als doorvoerland voor het Europese achterland een cruciale schakel. Door een samenspel van factoren ligt het huurprijsniveau laag, maar stabiel.

De gunstige marktomstandigheden en de schaarste aan grootschalige distributiecentra in de logistieke centra hebben geleid tot hoge investeringsvolumes in Nederlands logistiek vastgoed. In het eerste kwartaal van 2015 is voor circa EUR 400 miljoen in logistiek vastgoed geïnvesteerd. Verwacht wordt dat een vergelijkbaar volume ook in het tweede kwartaal wordt gerealiseerd. Buitenlandse beleggers hebben hierin een groot aandeel. In de zoektocht naar rendement richten zij zich op de Nederlandse markt vanwege de aantrekkelijke rendementsvooruitzichten. Zeker in vergelijking met de Europese kernmarkten Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page