Nieuws

Vrachtvervoer Europa stijgt nog fors tot 2040

Bron: Nieuwsblad Transport

Tot 2040 zal het vrachtvervoer in Europa met 30 procent groeien. In sommige delen van de wereld treedt een verdubbeling op.

Dat zegt het Zwitserse onderzoeksbureau Prognos in zijn nieuwe 'World Transport Report'. Volgens Prognos is het vrachtvervoer in Europa in volume nog niet terug op het niveau van 2007. Dat zal pas in 2019 of 2020 gebeuren.

Daarna vindt verdere groei plaats, vooral in landen als Oostenrijk, Spanje en Polen. Buiten Europa wordt de grootste groei verwacht in de zogenoemde BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika).

In die landen, waarvan er sommige - Brazilië, Rusland - momenteel met een economische teruggang kampen, voorziet Prognos voor de komende decennia weer een krachtige groei, ook voor het vrachtvervoer. Daar zal tot 2040 het vervoer met gemiddeld 110 procent toenemen. In Turkije treedt een verdubbeling op.

In Europa zal het aandeel van het goederenvervoer over de weg volgens Prognos licht afnemen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page