Nieuws

Warmte Rotterdamse haven naar Leiden

Woningen in de Leidse regio worden wellicht al eind 2018 verwarmd met industriële restwarmte uit het havengebied van Rotterdam. Nuon, Heineken Nederland, de gemeentes Rotterdam en Leiden, Warmtebedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland tekenden daartoe een ambitieverklaring op 5 april. Hierdoor komt de aanleg van een 43 kilometer lange ondergrondse leiding een stap dichterbij.

Op de foto van links naar rechts: Carl Berg (gemeente Rotterdam), Han Weber (Provincie Zuid-Holland), Frank de Wit (gemeente Leiden), Willem de Jonge (Heineken Brouwerij), Co Hamers (Warmtebedrijf Rotterdam) en Alexander van Ofwegen (Nuon Warmte).

De leiding transporteert via een oostelijke route industriële restwarmte uit het Rotterdamse havengebied naar Leiden. Na oplevering van het warmtetransportsysteem, verwarmt de restwarmte onder andere de stad Leiden en omliggende gebieden. Ook de Heineken brouwerij in Zoeterwoude zal voor onder andere het brouwproces van stoom worden voorzien, daar waar nu nog aardgas wordt gebruikt om warmte op te wekken. Het leidingtracé is onderdeel van een nog deels te realiseren, grootschalig warmtenetwerk in de provincie Zuid-Holland.

Door het gebruik van industriële restwarmte, die anders verloren was gegaan, wordt er in de toekomst minder gebruik gemaakt van aardgas in de Leidse regio. Dat betekent jaarlijks een forse CO2 reductie. Deze vorm van CO2 besparen past bij de duurzaamheidsdoelstellingen van alle betrokken partijen.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page