Innovatie

Wärtsilä ontwerpt autonoom emissievrij containerschip voor Rotterdamse haven

03 juni 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Bron: Scheepvaartkrant

Magpie. Dat is de speelse Engelse naam voor een onderzoekproject dat duurzame en slimme havenlogistiek nastreeft. Midden mei heeft de EU 25 miljoen euro toegekend aan dit internationale initiatief tussen zes havens, een dertigtal bedrijven uit de maritieme sector en tien onderzoekcentra. Deelnemer Wärtsilä kondigt vandaag het eerste concrete deelproject aan: het ontwerp van een autonoom varend en emissievrij containerschip. Het gaat dienst doen als shuttle tussen de terminals in de haven van Rotterdam.

Container binnenvaartschip bij de Euromax Terminal

Wärtsilä is de grootste industriepartner binnen de internationale alliantie. Het zegt het grootste deel van de EU-fondsen te mogen besteden aan deze nieuwe shuttle. Het schip wordt uitgerust met een systeem voor geautomatiseerd varen, dat Wärtsilä onder de naam Smart Move Suite op de markt heeft gebracht. In Smart Move Suite worden sensorentechniek en navigatiesystemen gecombineerd, zodat scheepsbewegingen veilig en geautomatiseerde kunnen worden uitgevoerd. Het betreft het varen zelf, als ook geautomatiseerde laad- en losbewegingen. Wärtsilä heeft het systeem op twee plaatsen uitgetest: in een complexe binnenhavensituatie in de Verenigde Staten en in de haven van Singapore.

De containershuttle krijgt een batterij-elektrische voorstuwing. Wärtsilä spreekt van een nieuw soort batterij-uitwisselingssysteem met gebruik van containers aan boord. Het gaat om de ZES verwisselbare batterij-containers, die afgelopen jaar voor het eerst op de Alphenaar - varend voor Heineken - zijn geïnstalleerd. De batterijen worden aan de wal met groene stroom opgeladen. Zij doen eventueel ook dienst om het stroomnet te stabiliseren. In de toekomst kan hetzelfde uitwisselsysteem ook voor waterstof-containers worden ingezet.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.