Energietransitie

Waterwegen worden klimaatneutrale transportroutes

10 februari 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

E.ON, Havenbedrijf Rotterdam en DeltaPort Niederrheinhäfen gaan gezamenlijk de infrastructuur ontwikkelen voor klimaatneutrale transportroutes. Vracht- en passagiersschepen met een elektrische aandrijving of varen op waterstof kunnen in de toekomst batterijcontainers uitwisselen of waterstof tanken in havens.

Binnenvaartschip met containers

De partners zetten zich hiermee in voor klimaatbescherming, verbeterde luchtkwaliteit en de optimalisatie van logistieke kosten op de lange termijn. De infrastructuur helpt bij de overschakeling van voornamelijk diesel op klimaatneutrale aandrijving. Het doel is om tegen 2050 klimaatneutraal goederenvervoer tussen Rotterdam en het Europese achterland mogelijk te maken.

Het pilotconcept zal zich in eerste instantie richten op de Duitse binnenlandse DeltaPort-locatie in Voerde en Wesel, die zal worden ontwikkeld tot een duurzaam havennetwerk. Het concept moet overdraagbaar zijn naar andere havens in Europa.

De omstandigheden in Wesel zijn ideaal: aluminiumproducent Trimet genereert restwarmte waaruit E.ON nieuwe energie kan produceren. De infrastructuur zal zo worden ontworpen dat niet alleen schepen, maar ook treinen en vrachtwagens waterstof kunnen tanken of hun batterijen in de haven kunnen opladen.

Emile Hoogsteden reageerde namens het Havenbedrijf positief. "Binnenvaart tussen Noordrijn-Westfalen en Rotterdam speelt een belangrijke rol. Beide regio's willen transport duurzamer maken. Onze samenwerking is cruciaal om de komende jaren tot concrete resultaten te komen.”