‘We kijken al naar 2050’

14 december 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

COO Corné Hulst over de deelneming in de haven van Pécem.

Driehonderd meter extra kadelengte voor de containerterminal, een nieuwe toegangsbrug naar de golfbreker en een groot onderhoudsproject aan de bestaande toegangsbrug. De eerste infrastructuurprojecten voor de haven van Pécem sinds het Havenbedrijf Rotterdam aandeelhouder is, zijn afgerond. En hoewel COVID-19 ook zijn weerslag heeft op de overslag in de Braziliaanse haven, kijkt Corné Hulst, COO van de haven van Pécem vooral vooruit. 'We zijn hier voor de langere termijn en kijken al naar waar we de komende jaren willen staan.'

Port of Pecém
Port of Pecém

De haven van Pécem ligt in het noordoosten van Brazilië, in de deelstaat Ceará. Het Havenbedrijf Rotterdam is sinds 2018 mede-aandeelhouder van de haven. De haven is in 2001 kunstmatig aangelegd in zee en bestaat uit een golfbreker met kades voor containers en breakbulk die met een 1,5 km lange toegangsbrug met het haventerrein aan land verbonden is. Aan deze toegangsbrug zitten twee kortere zijpieren, waar droge en natte bulk wordt overgeslagen. Verder bestaat de haven uit een industrieel gebied dat volop in ontwikkeling is. De potentie is groot. De overslag groeide er de afgelopen 10 jaar gemiddeld met 26% per jaar.

Goederenstromen verdubbelen

'Grote projecten zijn de toekomst voor de haven. We kijken bijvoorbeeld samen met Vopak naar het realiseren van een tankterminal voor de import van brandstof via Pécem. We zijn bezig met een project voor het aantrekken van een olieraffinaderij en er zijn plannen voor een grote bulkterminal voor de export van mijnproducten. Deze drie projecten alleen al kunnen de goederenstromen via de haven van Pécem gemakkelijk verdubbelen. Maar ze vragen wel een lange adem én een goed zakelijk milieu. Voor de bulkterminal zijn we bijvoorbeeld afhankelijk van de aanleg van een spoorlijn door de federale overheid. Voor de terminals en de olieraffinaderij zijn investeringen van honderden miljoenen euro’s nodig. De aandeelhouders van die bedrijven moeten er zeker van kunnen zijn dat hun investeringen het waard zijn. Daarom creëren we een omgeving waar je met een gerust hart kunt investeren.'

Digitalisering

'Hoe? Door digitalisering en automatisering bijvoorbeeld. We moeten ons nu al klaar maken voor grotere ladingvolumes. Qua automatisering en digitalisering werkt het nu allemaal net, maar als je verder groeit dan moet het allemaal goed geautomatiseerd zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft producten als Navigate en PortXchange. Daarmee kunnen we een grote stap zetten in de efficiëntie van de haven. Dat is wat klanten willen.'

Milieu en stakeholders

'Ook in de omgeving moet veel gebeuren. Ceará is een relatief arme staat, een van de armere van Brazilië. De deelstaat ontwikkelt zich sterk. De economie groeit zelfs zo’n 1 tot 2 procent boven het landelijk gemiddelde, maar ze lopen wel achter. Bijvoorbeeld op het gebied van spoor, havens, IT en de circulaire economie. Wil je blijven groeien, dan moet je daar stappen in maken. Dat vergt een grote inzet en dan gaat het niet alleen om geld. We hebben een routekaart voor 2050 opgesteld voor de ontwikkeling op economisch én sociaaleconomisch vlak. We willen bijvoorbeeld het industriegebied verder uitbouwen. De Freezone, onderdeel van het industriële complex, biedt belastingvoordelen aan bedrijven die zich daar willen vestigen. Dat zorgt voor economische groei met werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Maar die hebben dan ook de juiste opleidingen nodig. Daar kijken we dus nu al naar.'

Milieu

'Bij die groei hoort ook iets wat we in Europa heel vanzelfsprekend vinden, maar wat hier nog onvoldoende speelt: milieubeleid. We moeten nu al nadenken over wat de industriële groei doet op het gebied van milieu en de omgeving. Dat is iets waar we hier vanuit Port of Rotterdam sterk op aandringen. Als je internationaal wilt opereren dan moet je op de lange termijn duurzaam zijn.'

Organisatie en klanten

'Ook de organisatie moet internationaliseren. Om een voorbeeld te geven: er zijn maar een aantal mensen die goed Engels spreken. Veel potentiële internationale investeerders spreken geen Portugees. Dat maakt communiceren lastig. We proberen dat nu via een centraal team te laten verlopen.'

Samenwerking

In maart 2019 zijn drie medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam in Pécem begonnen. 'We zijn onderdeel van het centrale management team. De samenwerking is goed. Soms gaan we niet zo hard als we zouden willen, maar dat is ook niet zo gek. De culturen verschillen. Dat vraagt aanpassingsvermogen van beide kanten. De vertrouwensband is hier bijvoorbeeld heel belangrijk. Je moet eerst zorgen dat er wederzijds vertrouwen is voor je iets kunt veranderen. Rotterdammers hebben juist de mentaliteit van ‘We gaan het varkentje even wassen’. Daar moet je elkaar in vinden.'

Korte termijn

Dat ook op de korte termijn successen zijn behaald naast het realiseren van de infrastructuurprojecten en het werken aan de vertrouwensband, blijkt uit het feit dat Pécem is gevraagd voor het leveren van de faciliteiten voor de bouw van offshore windparken. 'Denk aan kades, opslag en mensen voor het bouwen en onderhouden van windparken voor de Braziliaanse kust. Ook heeft de bestaande staalfabriek uitbreidingsplannen van 3 naar 6 miljoen ton staal. Volgend jaar start de aanbesteding van een nieuwe LNG-energiecentrale en er is een nieuwe scheepvaartlijn van MSC, die via Rotterdam naar het Midden-Oosten gaat. Recent ontvingen we bovendien de MSC Shuba B. Met een capaciteit van 11.000 TEU is dat het grootste schip dat we tot nu toe hebben ontvangen.'

Bouwstenen van de haven van de toekomst

Om als haven goed voorbereid te zijn op de toekomst, zijn 7 bouwstenen nodig: organisatie en klanten, middelen, infrastructuur, betrokkenheid bij het milieu en stakeholders, energie, digitale transitie en innovatie. Meer weten? Download de gratis whitepaper.

Cover whitepaper