Duurzaamheid
Column

Weggooien is zonde

”Voel jij je niet heel alleen staan als CSR-manager bij het Havenbedrijf ?” Deze vraag krijg ik regelmatig als ik mensen buiten het Havenbedrijf spreek. Mijn antwoord is altijd dat dit totaal niet het geval is. Ik voel mij juist omringd door veel gelijkgestemden die net als ik de haven beter en duurzamer willen maken. Ik word heel blij wanneer uit onverwachte hoeken opeens goede initiatieven ontstaan.

Zo stonden er spontaan collega’s op die het zonde vinden dat we kantoorspullen weggooien die nog bruikbaar zijn. Het ging om een grote hoeveelheid boeken, relatiegeschenken, ordners en andere kantoorinventaris die overtollig wordt bij de overgang naar een flexibel en digitaal werkconcept. De collega’s stroopten de mouwen op en vonden een oplossing voor allerlei hindernissen. Maar het is voor elkaar: alle spullen die een tweede leven verdienen, worden nu gescheiden ingezameld. En het komt allemaal bij goede doelen terecht die er heel blij mee zijn. Fantastisch dat dit is opgepakt!

Het initiatief tot hergebruik van overtollig materiaal laat zien dat Havenbedrijf medewerkers onderdeel zijn van een maatschappij waarin verspilling steeds minder wordt geaccepteerd. En dat is niet voor niets. Babette Porcelijn, nieuwkomer in de Trouw Duurzame Top 100, laat in haar boek ‘De Verborgen Impact’ zien wat de grootste impact op de planeet heeft per huishouden: niet autoverkeer, niet vliegreizen en ook niet het eten van vlees. De meeste milieu- en klimaatimpact komt van onze spullen. Voor elk kledingstuk, elke smartphone, elk meubel en elk cosmeticaproduct dat wij kopen, zijn grondstoffen uit de natuur gewonnen en kwam CO2 vrij bij fabricage en transport. Het is daarom belangrijk dat we maat houden met het kopen van nieuwe spullen en dat we overbodig materiaal niet zomaar weggooien.

De lineaire economie waarin we telkens grondstoffen aan de aarde onttrekken om ze uiteindelijk weer weg te gooien en te verbranden zal verdwijnen. Met de snel groeiende wereldbevolking en toenemende middenklasse, zou het ook desastreuze gevolgen hebben voor planeet en mensheid. De nieuwe film Closing the Loop opent met de woorden:“Unless we go to circular, it’s game over for the planet; it’s game over for society”. Multinationals zoals Philips, Ikea, Coca Cola, Unilever en Nestlé anticiperen al op de circulaire economie, en hebben concrete doelstellingen om hun primaire grondstoffengebruik terug te dringen. De vraag naar circulaire oplossingen neemt hierdoor rap toe. Daar moeten wij als Rotterdamse haven bij zijn en op anticiperen. Het biedt een kans om de haven nog sterker, relevanter en toekomstbestendiger te maken.

Zie je ook mogelijkheden om minder materiaal te gebruiken (reduce), overbodig materiaal een nieuw leven te geven (re-use) of oud materiaal als grondstof te gebruiken voor nieuwe doelen (recycle)? Pak het dan op, hoe klein het ook is. Het maakt wel degelijk uit want alle beetjes helpen en zien is geloven. Hoe sneller we de stappen naar een circulaire haven en circulaire samenleving zetten, hoe beter!

Remco Neumann
Programmamanager Corporate Social Responsibility

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page