Digitalisering

Wereldwijd uitwisselen gestandaardiseerde nautische informatie weer stap dichterbij

24 mei 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

In de Rotterdamse haven heeft zich vandaag een internationaal gezelschap gebogen over gestandaardiseerde datadefinities voor het wereldwijd uitwisselen van nautische informatie. De opkomst was groter dan verwacht met internationaal toonaangevende spelers uit de branche. Standaardisatie van informatie in de zeevaart is essentieel om zeeschepen efficiënter in te zetten en de emissies te verlagen.

Bijeenkomst op zeilschip in de haven van Rotterdam

De afgelopen jaren heeft de internationale Taskforce Port Call Optimisation de invoering van internationale standaarden voor nautische informatie een flinke stap vooruitgebracht. In de Taskforce bundelen internationale bedrijven, zeehavens en organisaties de krachten. De vorig jaar gedefinieerde functionele definities – eenduidige namen voor zaken als diepte en verwachte aankomsttijd - worden dit jaar gepubliceerd in de Mariners Handbook van de United Kingdom Hydrographic Office – een officieel boekwerk dat op de brug van ieder schip staat. In een volgende stap worden datadefinities vastgelegd voor de overdracht van informatie. Het startschot hiervoor is gisteren gegeven tijdens een workshop in de Rotterdamse haven op initiatief van de International Taskforce Port Call Optimisation, Sea Traffic Management (STM), European Harbour Master Committee, United Kingdom Hydrographic Office en GS1.

Op één lijn

Standaardisatie van nautische informatie is nodig om zeeschepen efficiënter in te zetten en de emissies te verlagen. “Met het uitwisselen van nautische informatie hebben zich de afgelopen decennia tal van partijen, waaronder ook STM, beziggehouden”, aldus Per Setterberg, Operational Project Manager STM Validation Project: “We moeten voorkomen dat dit parallelle trajecten worden. Tijdens de workshop in Rotterdam hebben we laten zien dat we kunnen samenwerken, bereid zijn om van elkaar te leren en elkaars standaarden over te nemen.” Ben van Scherpenzeel, voorzitter van de Port Call Optimisation Taskforce: “Het was tijd om alle initiatieven op elkaar af te stemmen. Zeeschepen moeten met elkaar en met havens communiceren, lading moet communiceren met de supply chain. Als Taskforce verwachten wij niet dat hiervoor één globale oplossing komt. Het is wel belangrijk dat alle betrokken systemen met elkaar kunnen ‘praten’. Daarom hebben wij ons vanaf het begin op standaardisatie gericht. We zijn trots dat initiatieven als SMART (Korea) en SESAME (Noorwegen en Singapore) zijn aangehaakt.”

Gezamenlijk plannen

Vertegenwoordigers van deze organisaties bogen zich gisteren over concrete, op industriële standaarden gebaseerde, voorbeelden van datadefinities. Bij de workshop waren ook leveranciers van nautische navigatiesystemen en terminalsystemen aanwezig. Verder waren deelnemers uit de Taskforce van de partij, waaronder Maersk en Shell. “Hoewel we niet allemaal in dezelfde sector zitten, zijn we wederzijds afhankelijk van elkaar”, aldus Frans Caspers van Shell. “Zonder standaardisatie blijven we doorgaan met buffering & suffering. Door van single planning naar collaborative planning te gaan, kunnen we de marges en buffers beter beheersen. Dit vereist transparantie, een platform om informatie te delen en standaardisatie.” Andreas van der Wurff van Maersk Line vult aan: “De Taskforce werkt aan optimalisatie. Het is goed dat alle partijen rondom de zeevaart hierbij betrokken zijn. Je kunt het als bedrijf niet alleen. Rederijen hebben er baat bij dat ook havens en dienstverleners aan de zeevaart meedoen.”

Stapsgewijs verder

Met ruim zestig personen was de opkomst beter dan verwacht. Van Scherpenzeel: “Een teken dat Port Call Optimisation wereldwijd op de agenda staat. Scheepvaart is globale business. Daarom is het belangrijk om globale standaarden na te streven en ervoor te zorgen dat dit kan werken van haven tot haven. In de havens is het belangrijk om iedereen aan boord te krijgen die een service levert aan het zeeschip. Ons eerste doel is het gestandaardiseerd uitwisselen van de meest basale informatie. Als een terminal een schip op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie verwacht, moeten zaken als tijdstip en positie eenduidig gecommuniceerd kunnen worden. Zo gaan we stapsgewijs verder.”