Bereikbaarheid
Nieuws

Werkbezoek Europese Commissie in kader van Militaire Mobiliteit

Op maandag 10 februari heeft een delegatie van het transportdepartement van de Europese Commissie de Rotterdamse haven bezocht in het kader van militaire mobiliteit.

Militaire Mobiliteit

Tezamen met een afvaardiging van het ministerie van defensie en Infrastructuur en Waterstaat wisselden de heer Colson en de heer Jalali van gedachten over de praktische gang van zaken in het geval van militaire operaties militaire transporten via havens het Europese vasteland doorkruisen. In de Rotterdamse haven vinden jaarlijks regelmatig zulke transporten succesvol plaats.

In maart 2018 heeft de Europese Commissie haar actieplan Militaire Mobiliteit gepresenteerd. Het actieplan vormt het uitgangspunt voor effectieve en gecoördineerde militaire mobiliteit in de hele EU.

Begin 2019 heeft de Commissie de delen van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) aangeduid die geschikt zijn voor militair vervoer of die moeten worden aangepast. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de vrije hoogte of de belastbaarheid van bruggen.

De Commissie houdt in de EU begroting rekening met extra financiële steun voor projecten die geschikt zijn voor militair en civiel vervoer (dual use) en maakt hier 6.5 miljard euro voor vrij. Het werkbezoek van afgelopen maandag verschaft de Commissie bruikbare informatie hoe deze gelden op een zo effectief mogelijke wijze kunnen worden ingezet.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page