Nieuws

Werkbezoek staatssecretaris Defensie inzake Cybersecurity, Military Mobility en China

Op woensdag 8 mei bracht de Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser een bezoek aan de haven van Rotterdam om zich te informeren over verschillende (geopolitieke) onderwerpen, mede in het kader van de Europese verkiezingen. De Staatssecretaris werd vergezeld door VVD (kandidaat-)Europarlementariërs Caroline Nagtegaal (nummer 3 op de lijst) en Bart Groothuis (nummer 4 op de VVD lijst) en Dieke van Groningen (VVD-raadslid gemeente Rotterdam).

Werkbezoek VVD Stas Defenstie

Na een introductie over het beleid van het Havenbedrijf inzake cybersecurity en cybersafety, vond een gedachtewisseling plaats over mogelijke dreigingen en cyberrisico’s in de haven. Samen met ECT, tevens aanwezig bij het werkbezoek, zijn de belangrijkste risico’s besproken en werd door het Havenbedrijf in kaart gebracht welke maatregelen het neemt om zich te weren tegen cyberaanvallen en de havencommunity over mogelijke cyberrisico’s te informeren.

De vraag in hoeverre het gezond is om buitenlands kapitaal toe te laten in haveninfrastructuur kwam tevens uitgebreid aan de orde, mede in het licht van Chinese investeringen in het kader van het One Belt, One Road initiatief. Het Rijk werkt momenteel aan een China strategie die halverwege deze maand wordt gepubliceerd. Concluderend kwam uit de discussie naar voren dat de EU een rol heeft als het gaat om het borgen van een gelijk speelveld, wederkerigheid en het gelijkwaardig toepassen van Europese staatssteunregels, teneinde oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Tenslotte werkt de EU aan een strategie voor militaire mobiliteit. Tijdens het werkbezoek hebben we de mogelijke kansen besproken die deze ontwikkeling biedt voor Rotterdam en Nederland en besproken hoe we onze vitale (haven-)infrastructuur kunnen beschermen als het zwaartepunt van de militaire strategie van de NAVO ligt bij mobiliteit.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page