Werkinstructies bij noodzakelijke social distance < 1,5 meter

28 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

De branchevereniging voor dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie (VOMI) heeft de handreiking ‘Anders werken, dicht bij elkaar beperken’ uitgegeven. In deze handreiking staan onder andere zes hulpvragen om vast te stellen of werken binnen een straal van anderhalve meter van elkaar werkelijk noodzakelijk is.

Maasvlakte 2

Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, kunnen bedrijven de werkinstructies in de handreiking volgen in geval van een noodzakelijke social distance kleiner dan anderhalve meter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het type adembeschermingsmiddel in relatie tot de duur van de werkzaamheden. Deze Handreiking ’Anders werken, dicht bij elkaar beperken’ haakt in op de erkende protocollen en brengt in beeld op welke wijze bedrijven ermee om zouden kunnen gaan. Voor de duidelijkheid: het is een handreiking met ‘tips and tricks’, die niet de status heeft van een formeel protocol. De handreiking is via Deltalinqs opvraagbaar.