CORONAVIRUS

Werkinstructies bij noodzakelijke social distance < 1,5 meter

De branchevereniging voor dienstverlenende ondernemers in de procesindustrie (VOMI) heeft de handreiking ‘Anders werken, dicht bij elkaar beperken’ uitgegeven. In deze handreiking staan onder andere zes hulpvragen om vast te stellen of werken binnen een straal van anderhalve meter van elkaar werkelijk noodzakelijk is.

Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, kunnen bedrijven de werkinstructies in de handreiking volgen in geval van een noodzakelijke social distance kleiner dan anderhalve meter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het type adembeschermingsmiddel in relatie tot de duur van de werkzaamheden. Deze Handreiking ’Anders werken, dicht bij elkaar beperken’ haakt in op de erkende protocollen en brengt in beeld op welke wijze bedrijven ermee om zouden kunnen gaan. Voor de duidelijkheid: het is een handreiking met ‘tips and tricks’, die niet de status heeft van een formeel protocol. De handreiking is via Deltalinqs opvraagbaar.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page