Bereikbaarheid

West Brabant Corridor bewijst al drie jaar meerwaarde van ketensamenwerking

27 januari 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Deepsea- en inlandterminals, verladers en vervoerders kijken tevreden terug op de eerste drie jaar van de West-Brabant-Corridor (WBC). Het bundelen van containerlading in het directe achterland van de Rotterdamse haven is een succes en maakt binnenvaartvervoer aantrekkelijker.

Binnen de WBC bundelen BTT Multimodal Container Solutions, Combined Cargo Terminals (CCT) Moerdijk en Oosterhout Container Terminal (OCT) containerlading op de route tussen Tilburg, Oosterhout, Moerdijk en Rotterdam. De WBC ontstond vanuit het sector brede containerbinnenvaartoverleg dat het Havenbedrijf Rotterdam in 2017 initieerde naar aanleiding van de oplopende wachttijden voor containerbinnenvaartschepen aan de deepsea-terminals in de Rotterdamse haven.

Binnenvaartschepen combineren bij de terminals in Moerdijk, Tilburg en Oosterhout lading voor één deepsea-terminal in Rotterdam of andersom. Dit verhoogt hun bezettingsgraad, waardoor minder schepen moeten worden ingezet en de wachttijden aan de deepsea-terminals verkleinen. Het Havenbedrijf heeft dit initiatief in de opstartfase ondersteund om de ketensamenwerking te stimuleren. Ruim 12% van het containerbinnenvaartvolume van en naar de Maasvlakte terminals in Rotterdam wordt over deze corridor vervoerd.

De resultaten zijn veelbelovend. Niet alleen heeft de WBC ca. 75% minder afwijkingen op de aangevraagde bezoekafspraken bij de deepsea-terminals, ook kwamen er 30% minder binnenvaartschepen bij deze terminals aan en is het truck-volume met 20% gedaald. De gemiddelde call-size per barge is verdrievoudigd ten opzichte van de start en de totale havenverblijftijd van de binnenvaartschepen met 30% teruggebracht. Het containervolume op de WBC is met 12% gegroeid ten opzichte van de start en afkomstig van het wegvervoer.

“Ons product is betrouwbaarder geworden”, aldus Luc Smits, directeur van CCT Moerdijk. “Klanten zijn tevreden en onze planners vinden hun werk weer leuk. Door nog meer verladers te overtuigen van de WBC kunnen we op termijn de volumes verder verhogen en de kosten verlagen. We zijn volop aan het verbeteren door automatisering en het maken van nog betere afspraken met klanten. Helaas is vanwege COVID-19 het wegvervoer tussen Rotterdam en de achterlandterminals weer toegenomen. Het wegvervoer heeft de tarieven verlaagd. Ik verwacht dat het thema ‘duurzaamheid’ na de pandemie weer sterker naar voren zal treden. Op dat moment staan wij helemaal klaar.”

Arie Rietveld , directeur van OCT bevestigt: “De eerste drie jaar zijn fantastisch verlopen. In Moerdijk is een grote verbetering gemaakt in de centrale planning. Grote klanten geven aan dat onze performance sterk verbeterd is. Ook hebben we geïnvesteerd in nieuwe, in Nederland gebouwde, duwbakken. Hergebruik van containers binnen de regio is een van onze speerpunten. In 2022 gaan we van Moerdijk nog meer een draaipunt maken voor empty equipment. Tussen de Heineken-terminal in Alphen aan den Rijn en Moerdijk realiseren we in 2021 een vaste lijn met elektrische schepen, in samenwerking met het Zero Emission Services-consortium (ZES). We investeren dus ook in de vergroening van de binnenvaart. 22 keer op-en-neer per week! Zoiets bereik je alleen door schaalgrootte. Enkele jaren geleden moesten deze schepen nog hoppen tussen meerdere terminals.”

De Rotterdamse deepsea-terminals spreken van een zeer geslaagd binnenvaartconcept. Rotterdam World Gateway (RWG): “De WBC sluit naadloos aan op de behoefte van zowel onze rederijen en verladers als de deepsea-terminal zelf. De grote call-sizes zijn hard nodig om de vertaalslag te maken van de allergrootste deepsea-schepen naar individuele eindklanten. Via de vaste, directe dienstverlening tussen RWG en de drie inlandterminals bereiken we voor klanten op betrouwbare wijze een groot gebied.” APM Terminals: “Door de bundeling in het achterland kunnen wij zorgen voor een snelle, tijdige afhandeling. Dit in combinatie met het vaste vaarschema van de WBC zorgt voor een betrouwbaar end-to-end product voor de verlader.” ECT: “De samenwerking tussen de WBC-partijen is prijzenswaardig. Het aantal fixed windows is toegenomen. De toename van het aantal fixed windows maakt duidelijk dat dit product voorziet in een behoefte. De barge operators zijn zo verzekerd van afhandeling op een vast moment en zo kunnen zij hun klanten meerwaarde en extra kwaliteit bieden. Het succes van fixed windows staat en valt uiteraard ook met samenwerking tussen verschillende partijen om lading te bundelen.”

Logistiek dienstverlener Euro-Rijn XL Logistics kan dankzij de WBC de goederen just-in-time lossen op hun eindbestemming ergens in Europa. “Een flinke kostenbesparing voor de supply chain van onze klant! Een container die vandaag ex zeeschip in Rotterdam gelost is, staat morgen reeds in onze loodsen. En dat voor minimaal honderd 40-ft containers per dag.”

De deelnemers aan de WBC kijken met vertrouwen in de toekomst. Luc Smits en Arie Rietveld: “De opstartfase is voorbij en het vertrouwen in elkaar is gebleken. We zijn in Nederland een van de weinige initiatieven waarbij (drie) onafhankelijke bedrijven over de eigen schaduw heen stappen en de krachten bundelen. Dit bewijst dat ook samenwerking een win-win kan zijn. Het hoeft niet altijd een overname te zijn. We willen verder groeien en onze dienstverlening verbreden.”

Downloads