Persbericht

Wi-Fi in haven voor binnenvaart

Dinsdag 15 november 2016 ondertekenden Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en Havenbedrijf Rotterdam een overeenkomst voor een pilot met Wi-Fi voor de binnenvaart in de Maashaven en Geulhaven. Met de pilot toetsen de partijen het gebruik van Wi-Fi door de binnenvaart.

De overeenkomst voor drie jaar werd ondertekend door hoofd IV Helma Broers-Kersbergen van het Havenbedrijf en Ries Bode, voorzitter van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND). Havenbedrijf Rotterdam faciliteert en de stichting beheert en exploiteert het netwerk.

Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt BND in het realiseren van haar ambities om Wi-Fi beschikbaar te maken in de Nederlandse havens en op andere belangrijke locaties voor de binnenvaart. Als pilot wordt er in Rotterdam in eerste instantie Wi-Fi aangeboden in twee geselecteerde havenbekkens: de Maashaven en Geulhaven. Bij gebleken succes en gebruik van de Wi-Fi door de binnenvaart wordt gekeken naar verder uitrol van Wi-Fi of het aanbieden van een andere connectiviteit voor de sector.

Digitalisering is voor het Havenbedrijf een belangrijk aandachtsgebied. Wi-Fi voor de binnenvaartsector draagt hieraan bij. BND is één van de initiatieven van het Programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat. Dit initiatief richt zich onder meer op het leveren van digitale diensten voor de binnenvaart in de vorm van een Binnenvaartnet (Wi-Fi hotspots). Daarnaast richt het zich ook op het verbeteren van de kwaliteit van mobiel internet. Met het initiatief speelt BND gelijk in op het thema digitale gastvrijheid in de binnenhavens.

Overheden, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals werken samen aan het beter benutten van de vaarwegen.

Wi-Fi in de Rotterdamse haven is beschikbaar via www.binnenvaartnet.nl
Gebruikers kunnen zich hier direct abonneren. Op de website is ook een overzicht te vinden van alle andere Wi-Fi locaties voor de binnenvaart.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page