Energietransitie

'Wij willen de logistiek in Europese havens vergroenen'

18 januari 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

MAGPIE heeft de ambitie om een doorbraak te forceren in het aanbod en gebruik van groene energiedragers in het transport van, naar en binnen havens. Tevens wordt nieuwe technologie ontwikkeld om het transport verder te verduurzamen en te monitoren.

Maasvlakte 2
Foto: Guido Pijper

Reyer Will, projectmanager van het Europese project MAGPIE, licht toe waar MAGPIE voor staat en wat de ambities zijn.

'MAGPIE staat voor sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs', verklaart Reyer. 'Met in totaal 40 bedrijven, kennisinstellingen en andere havens ontwikkelen we 10 demonstratieprojecten. Deze zijn gericht op vier energiedragers die volgens ons de toekomst hebben: groene waterstof, elektriciteit, ammoniak en bio-fuels. Wij kijken daarnaast ook naar de logistiek en bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk dat daarbij hoort.' Het MAGPIE-project levert naast deze demo’s, ook slimme tools. Uiteindelijk is het eindresultaat een roadmap voor emissievrije en volledige gedigitaliseerde havens in 2050.

In mei heeft het consortium bijna 25 miljoen subsidie van de EU ontvangen, vanuit het Horizon 2020 programma. Op 1 oktober is het vijf jaar durende project officieel gestart en zijn alle teams geformuleerd en geformaliseerd. Op 10 maart vindt het start event plaats in Rotterdam. Op de nieuwe website van MAGPIE lees je hier meer over.

Reyer sluit vol energie af: 'Het is een prachtig en uitdagend project waarbij we als Havenbedrijf echt het verschil kunnen maken met al onze kennis, ons netwerk en onze ervaring. Tezamen met de andere havens en al onze partners werken we aan een toekomstbestendige haven. Daarnaast vind ik het mooi om met dit project invulling te geven aan onze strategie op het gebied van energietransitie en digitalisering.'

Als havenbedrijf zetten we in op duurzaamheid, digitalisering en innovatie. Zo maken we de haven en handelsstromen nog efficiënter. We willen zorgen voor een schonere haven en dragen bij aan een gezonde en groenere leefomgeving voor iedereen, nu en in de toekomst. Dit doen we door samen te werken met het bedrijfsleven in de haven en de overheid aan een toekomstbestendige haven. Een haven waar bedrijven nu en in de toekomst kunnen floreren en zorgen voor inkomsten en banen. En dat alles met een zo minimaal mogelijke impact op het klimaat en de natuur.