Nieuws

Windenergie in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam komt alles samen: kolen, aardgas, biomassa, warmte, stoom, wind en zon. De aanvoer, productie en distributie van energie is groot. Duurzame energieopwekking is een daarbij belangrijke ontwikkeling. Op dit moment staat voor 170 Megawatt (MW) aan windturbines in het havengebied. Dat is zo’n 10% van alle windenergie in Nederland. Allard Castelein, President-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, onderschrijft het belang van windenergie. ‘Zo dragen we een flinke steen bij aan de energie-ambitie van ons land en is de haven hard op weg om dé duurzame energiecentrale van Noordwest-Europa te worden.’

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat 14% van de Nederlandse energieproductie in 2020 afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen en 16% in 2023. In de Havenvisie 2030 heeft het Havenbedrijf met diverse partners afgesproken dat het totaal opgestelde vermogen in 2020 300 MW is. Dat komt neer op stroom voor 300.000 huishoudens per jaar. In de haven zijn zo’n 15 locaties waar nu windturbines staan of geplaatst worden. Ook de zeewering van Maasvlakte 2 is een belangrijke locatie. Castelein: ‘Onze haven biedt op sommige plekken ruimte voor windmolens. Belangrijk hierbij: veiligheid voorop, de scheepvaart en bedrijven en ontwikkeling van de haven mogen geen hinder ondervinden.’

 

Meer informatie over windenergie is te vinden op de website van het Havenbedrijf, inclusief de (nog te ontwikkelen) windturbine locaties.

www.portofrotterdam.com/duurzaam

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page