Persbericht

Wio Schaap onderscheiden met Sleepanker

Bij het afscheid van Wio Schaap als bestuursadviseur Havenzaken vanwege zijn pensionering, onderscheidde Allard Castelein – CEO van het Havenbedrijf - hem met het Sleepanker van het Havenbedrijf Rotterdam.
Dat gebeurde op maandagmiddag 26 juni in de Burgerzaal van het stadhuis aan de Coolsingel.

Het Sleepanker wordt uitgereikt aan personen die lange tijd op voortvarende wijze een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het de ontwikkeling en welzijn van de haven.

Wio Schaap was ongeveer 24 jaar lang bestuursadviseur Havenzaken. In die positie adviseerde en ondersteunde hij de wethouder Havenzaken. Ook het Havenbedrijf deed regelmatig beroep op zijn havenkennis en bestuurlijke know how.

Wio Schaap was nauw betrokken bij de verhuizing van het Havenbedrijf naar het World Port Center, de verzelfstandiging van het Havenbedrijf en de besluitvoering rondom de aanleg van de Maasvlakte 2 en de Betuwelijn. De laatste jaren had hij ook zitting in de aandeelhouderscommissie.

Wio Schaap is de eerste bestuursadviseur die het Sleepanker ontvangt.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page