Energietransitie

WPCAP-havennetwerk neemt nieuwe reeks klimaatacties

05 februari 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

'Een force for good die de weg plaveit voor het bouwen van duurzame havenactiviteiten'. Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, had weinig woorden nodig op de virtuele CEO-conferentie van 2 februari om de voortgang van het World Ports Climate Action Program (WPCAP) te beschrijven. Castelein was gastheer van de sessie waarin afgevaardigden van vijf werkgroepen resultaten presenteerden en een reeks nieuwe acties voor dit jaar werd genomen.

Containerschepen in de nacht

WPCAP werd in 2018 opgericht op de wereldwijde klimaatconferentie in San Francisco. Inmiddels bieden de aangesloten havens een aanzienlijke geografische spreiding met Antwerpen, Barcelona, Gotenburg, Hamburg, Le Havre, Long Beach, Los Angeles, New York / New Jersey, Rotterdam, Valencia, Vancouver en Yokohama.

WPCAP richt zich op het nemen van acties om klimaatverandering tegen te gaan. Havencoalities werken aan specifieke projecten, waarbij zoveel mogelijk rederijen, terminals en energieleveranciers worden betrokken voor maximale impact.

'Wat ons bindt is de gezamenlijke overtuiging dat we een rol te spelen hebben bij het aanjagen van de energietransitie', aldus Castelein. 'In de afgelopen tien maanden zijn we erin geslaagd de supply chain draaiende te houden. Daar mogen we trots op zijn. Maar laten we ons niet rijk rekenen. Achter de Covid-golf komt een grotere golf: opwarming van de aarde. We willen een actieve rol spelen bij het aanpakken van die situatie. Niet wachten op regulering, maar juist regie houden over onze toekomst. Ons netwerk van toonaangevende internationale havenorganisaties heeft nu een kritische massa om verandering met succes te realiseren.'

Energie-efficiëntie

De werkgroepen presenteerden op de conferentie een reeks nieuwe acties. De eerste afspraak werd gemaakt op het onderwerp energie-efficiëntie. De groep refereerde aan de inspanningen van de IMO Global Industry Alliance ter ondersteuning van Low Carbon Shipping (GIA) en specialisten op dit vlak van havens, terminals en scheepvaart. Het gaat hierbij met name om negen maatregelen die havens kunnen nemen om de uitstoot van broeikasgassen door de scheepvaart te verminderen. De maatregelen zullen eind februari voor het eerst worden besproken met belangenorganisaties uit zowel de havens als de scheepvaartsector tijdens een IMO GIA-bijeenkomst.

De CEO's waren het erover eens dat elke aangesloten haven dit jaar ten minste één maatregel implementeert uit de reeks die varieert van optimalisatie van snelheid, maatregelen voor het wisselen van brandstof in havens, reinigingsactiviteiten voor de romp tot verbeterde planning van routing en bijvoorbeeld doorlooptijd in havens. De CEO's omarmden deze aanpak met een oproep tot actie om te gaan voor een maatregel met de meeste impact.

Walstroom

Met walstroom (power-to-ship) kunnen aangemeerde schepen hun eigen motoren uitschakelen en, bij voorkeur, gebruik maken van groene stroom die wordt geleverd door haven- en terminalorganisaties. De werkgroep op dit onderwerp kwantificeerde de financiële voordelen als havens veel meer samenwerken bij de introductie van walstroom. Hamburg, Antwerpen, Le Havre en Rotterdam gaan gezamenlijk investeringsplannen bekijken ook als coalitie scheepseigenaren benaderen, aangezien walstroom aanpassingen vergt bij zowel havens als op schepen.

Jens Meier, CEO van Port of Hamburg, was tevreden met dit resultaat: 'Samenwerken op dit vlak levert echt voordelen op. Als haven hebben wij de afgelopen jaren op het gebied van walstroom veel geleerd van Los Angeles. Dat is de kracht van dit havennetwerk.'
Ook werd een nieuwe gadget getoond die recent op de IAPH website werd gepubliceerd. Met Google Earth kunnen nu 68 havens over de hele wereld virtueel worden bezocht waar walstroom is geïntroduceerd. De website verschaft geeft informatie over infrastructuur, configuratie, gebruik, emissiereducties en gebruikte beleidsinstrumenten - en is daarmee een belangrijk voor het delen van informatie over de hele wereld.

Samenwerking in Rotterdam

Rotterdam beschikt sinds vorig jaar oktober over een ambitieuze walstroomstrategie voor zeeschepen. Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf hebben samen een plan ontwikkeld om in 2030 een groot deel van de zeeschepen ‘aan de stekker’ te hebben als deze afgemeerd aan de kade liggen. De komende vijf jaar wordt met een reeks projecten ingezet op een versnelling en opschaling van walstroom.

Stimulans

De policy-werkgroep onderstreepte op de conferentie dat beleidsinstrumenten cruciaal blijven om emissiereducties in de maritieme industrie te stimuleren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van kortingsregelingen, prijsbeleid en regelgeving – daarbij rekening houdend met mededingingswetgeving. De CEO’s maakten duidelijk dat er verschillende manieren zijn om resultaten op dit gebied te bereiken.

Robin Silvester, CEO van het Vancouver Havenbedrijf, nodigde de werkgroep uit om na te denken hoe stimuleringsprogramma’s meer langs gemeenschappelijke thema’s kunnen lopen om CO2-reductie te realiseren. 'Met meer dan 60 stimuleringsprogramma’s die wereldwijd door havens worden aangeboden, ben ik vooral benieuwd hoe we dit aanbod kunnen stroomlijnen en vereenvoudigen, zodat reders hier zoveel mogelijk voordeel uit kunnen halen op internationale handelsroutes.'

Gene Seroka, directeur van het Havenbedrijf van Los Angeles, ondersteunt een gecoördineerde aanpak. 'Er zijn tal van opties om te overwegen. Het is het waard om nog eens goed te kijken of een gemeenschappelijke aanpak zinvol is.' De werkgroep zal hierover later dit jaar rapporteren.

Alternatieve brandstoffen

Over het versnellen en uitbreiden van het gebruik van duurzame scheepsbrandstoffen voor zeeschepen is afgesproken om de samenwerking met alle klanten van de havens voort te zetten. CEO’s zullen zich ook inzetten om de vraag te stimuleren in gesprek met onder andere scheepvaartmaatschappijen. Tenslotte zal de database die is samengesteld over duurzaam op- en overslagmaterieel worden gebruikt in gesprek met terminalexploitanten.

De bijeenkomst van circa 70 vertegenwoordigers van de twaalf havens was tevreden over de gemaakte voortgang en afspraken. Castelein tot slot: 'Dit geeft nieuwe energie. Het resultaat is een bewijs dat we actiegericht zijn en als havennetwerk zeer relevant. Bij het uitstippelen van wegen voor de toekomst hebben we nieuwe stappen gezet; en daarmee blijven we het verschil maken.'

De volgende WPCAP CEO-conferentie staat gepland voor oktober van dit jaar.