Nieuws

Zeevrachtverladers spannen spieren

Vijf grote zeevrachtverladers zijn gaan samenwerken om bij te dragen aan een duurzame scheepvaart. AB InBev, AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina en Huntsman ontwikkelen een gezamenlijke en eenduidige duurzame aanpak in hun inkoop- en selectieprocessen van rederijen en vervoerders van hun oceaan- en zeevracht. Andere verladers worden uitgenodigd om actief deel te nemen, en goede praktijkvoorbeelden te delen.

Het initiatief is BICEPS genoemd: Boosting Initiatives for Collaborative Emission-reduction with the Power Shippers en het BICEPS Netwerk bundelt krachten voor een betere wereld.

Naast het delen van succesvolle praktijkvoorbeelden pakken alle bedrijven een actieve rol in een dialoog tussen verladers, reders en vervoerders om scheepvaart te verduurzamen. Het belangrijkste doel van deze samenwerking is opschaling van verbeteringen alsmede meer samenwerking in de keten als het gaat om duurzame initiatieven in de scheepvaart.

Het initiatief is BICEPS genoemd: Boosting Initiatives for Collaborative Emission-reduction with the Power Shippers en het BICEPS Netwerk bundelt krachten voor een betere wereld.

De uitdaging voor de scheepvaartsector is het bereiken van duurzamere en effectievere operaties. De bedrijven van het BICEPS netwerk zullen actief participeren in deze ontwikkeling door concrete stappen te zetten in hun zeevrachtoperaties en selectieprocedures toe te passen die de duurzaamheidsprestaties van rederijen meewegen en vervoerders stimuleren tot het reduceren van negatieve effecten.

Onderdeel van deze gezamenlijke aanpak, is de bepaling van CO2 reductie doelstellingen, op basis van een CO2 nulmeting, gezamenlijk met een uniforme set van eisen voor het beoordelen van duurzame prestaties van rederijen en vervoerders in de scheepvaart. Dit zal leiden tot meer stroomlijning in de wensen en eisen van verladers aan rederijen en vervoerders. Hiernaast zullen de netwerkpartijen samenwerken met de scheepvaartsector om andere partijen in de sector te overtuigen te participeren in duurzame initiatieven in de gehele sector en keten (zoals beloningsmechanismen van havens, toepassen van schone technologieën, en hergebruik of recycling van oude schepen).

Bron: Purebirds.com, 15-6-2015

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page