Zeven bouwstenen voor de haven van de toekomst

06 juli 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in FTD magazine

Het tempo van veranderingen en het aantal verstoringen blijft toenemen. Zo moeten we natuurlijk denken aan COVID-19 en de weg naar economisch herstel. We moeten echter ook rekening houden met de energietransitie, innovatie, digitalisatie, veranderende handelspatronen en andere veranderingen. Waar moet u beginnen als u uw haven wilt voorbereiden op een toekomst in een verstoorde omgeving?

Terminals, industrie Maasvlakte 2

Havens zijn van oudsher cruciale knooppunten in de internationale toeleveringsketens wereldwijd. Naarmate deze toeleveringsketens sneller, flexibeler en responsiever werden, is de rol van havens getransformeerd. De geografische locatie is niet meer de enige factor van belang. De snelheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van transportstromen zijn, samen met het gemak waarmee deze worden afgehandeld, net zo belangrijk. Hoe snel kunnen goederen verder worden getransporteerd nadat het schip in de haven heeft aangelegd? De haven van nu is een hub waar niet alleen lading maar ook gegevens worden verwerkt. Informatie komt uit een breed scala aan bronnen: van verladers en rederijen, van havenbedrijven, terminals, douane en toezichthouders.

Hoe aantrekkelijk een haven is als hub, is afhankelijk van de vraag hoe goed deze verschillende bronnen worden gekoppeld. Effectieve coördinatie van gegevensstromen verbetert de efficiëntie, transparantie, voorspelbaarheid en doorlooptijden. De haven van de toekomst is een essentiële digitale verbinding tussen meerdere ketens, waarvan een groot deel zelf ook al digitaal is.

Veelzijdigheid

De haven van de toekomst is tevens een veelzijdige haven. De goederenstromen veranderen met een adembenemende snelheid. Markten veranderen nu de middenklasse in landen over de hele wereld, niet alleen in China en India, razendsnel groeit. Sommige havens winnen aan belang terwijl andere hun bestaande verdienmodellen zien veranderen. De toegenomen aandacht voor klimaatverandering stimuleert een transitie in opslag van en omgang met fossiele brandstoffen waarbij we ons tegelijkertijd richten op alternatieve producten.

Veranderingen in de goederenstromen vormen een potentiële bedreiging: een haven kan niet zomaar worden verhuisd naar een andere locatie. Maar nieuwe trends en ontwikkelingen zorgen ook voor nieuwe kansen: maximaal profiteren van de energietransitie, of een positie verwerven in de duurzame en digitale toeleveringsketens van de toekomst. Om te kunnen profiteren van deze kansen moeten havens in eerste instantie veelzijdig zijn. Daarnaast moeten ze in staat zijn om de nieuwe kansen te herkennen en die om te zetten in nieuwe verdienmodellen.

Slimme havens

De havens van de toekomst zijn slimme havens. Ze kunnen effectief reageren op de eisen van een veranderende wereld. Ze zijn volledig digitaal en klimaatneutraal. Ze maken voor de energievoorziening bijvoorbeeld gebruik van windparken op zee en werken met CO2-neutrale schepen, duurzame industrie en een circulaire economie. Ze zijn de digitale havens waar de activiteiten voorspelbaar en veilig zijn dankzij realtimegegevens. Wachttijden voor schepen behoren er tot het verleden. Een bezoek van een schip wordt zo snel en efficiënt als een pitstop. De activiteiten en logistieke ketens zullen transparanter, voorspelbaarder en efficiënter zijn. Door optimaal gebruik te maken van kunstmatige intelligentie, blockchain en het Internet of Things verminderen deze havens hun uitstoot en besparen ze tijd en geld.

Voor uw haven kan dit al de zeer nabije toekomst zijn en mogelijk vraagt u zich af wat er nog meer zal volgen. Maar er zijn ook havens waar deze transitie nog niet eens in gang is gezet, waar dit nog toekomstmuziek is of waar deze transitie zelfs nooit zal plaatsvinden. Maar ook deze havens moeten zich voorbereiden op de toekomst, ongeacht wat deze voor hen in petto heeft.

Zeven bouwstenen

Wij geloven dat de haven van de toekomst moet beschikken over zeven afzonderlijke bouwstenen: organisatie en klanten, middelen, infrastructuur, betrokkenheid bij het milieu en stakeholders, energie, digitale transitie en innovatie. We hebben een whitepaper opgesteld waarin de stappen worden uitgelegd die voor elke bouwsteen moeten worden gezet. Hierin beschrijven we tevens welke invloed COVID-19 kan hebben op zaken als de energietransitie en digitalisering.