Energietransitie
Nieuws

Zon op de Slufter: exploitant gezocht voor grootste drijvende zonnepark van Nederland

Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Rijkswaterstaat (RWS) en Havenbedrijf Rotterdam willen het grootste drijvend zonnepark in het westelijk havengebied van Rotterdam aanleggen. Daarvoor zoeken ze een geschikte exploitant. Op 8 mei wordt daartoe een marktconsultatie uitgevoerd. Daarna volgt een tenderprocedure.

Proef met zonnepanelen op de Slufter

Het drijvend zonnepark moet komen op de Slufter, een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 ha op de Maasvlakte. De uiterst westelijke ligging van baggerspeciedepot Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie. Naar inschatting is het mogelijk om circa 100 ha wateroppervlakte beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een drijvend zonnepark, wat in potentie een vermogen van circa 100 MWp kan leveren; goed voor het jaarlijkse stroomverbruik van circa 33.000 huishoudens. ‘Zon op de Slufter’ zou daarmee verreweg het grootste drijvende zonnepark van Nederland worden.

Energietransitie

Het drijvende zonnepark past in het beleid van het Havenbedrijf dat intensief werkt aan de energietransitie van de haven en het gebruik van zonnepanelen en windturbines stimuleert. Het project ‘Zon op de Slufter’ is onderdeel van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’, een programma van RWS, RVB en de Rijksdienst Ondernemend Nederland. Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie.

Op de Slufter is al een proef gedaan met drijvende zonnepanelen. Daaruit blijkt onder andere dat de golfslag die bij storm ontstaat, tot schade aan de drijvende constructie kan leiden. Dat is bij de realisatie van het zonnepark een belangrijk aandachtspunt.

Verwacht wordt dat pas in 2022/2023 daadwerkelijk wordt begonnen met de aanleg van het drijvende zonnepark.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page