Duurzaamheid
Column

Zonne-energie: pluk het laaghangend fruit in de energietransitie

Sinds deze zomer staan er 12 zonnepanelen op mijn dak. Ik had al groene stroom bij een groene leverancier maar was toe aan de next step om mijn klimaatimpact terug te dringen. Ik wilde de transitie naar zonne-energie ook zelf ervaren. Hoe werkt dat precies, wat komt er bij kijken, wat brengt het op? Je kunt er veel over lezen maar de beste manier om te snappen hoe iets werkt, is het zelf doen en ervaren. Vanuit financieel oogpunt is zonne-energie inmiddels ook interessant. Door prijsverlagingen en hogere rendementen is de terugverdientijd meestal korter dan 10 jaar terwijl zonnepanelen 20-25 jaar meegaan. Een investering in zonnepanelen is dus niet alleen verantwoord voor het klimaat, maar ook voor de eigen portemonnee.

In de haven begint zonne-energie terrein te veroveren. Op het RDM-terrein en in de Waalhaven zijn flinke dakoppervlaktes voorzien van zonnepanelen. In slibdepot de Slufter is net een pilot gestart met panelen op het water. Boeien,palen en vaarwegmarkeringen krijgen hun stroom ook al van een zonnepaneel. Mooi dat zonne-energie steeds meer en creatiever wordt toegepast. Maar er kan zoveel meer in onze haven. Ik zie nog veel maagdelijk onbedekte daken. Daarmee laten we een enorm potentieel aan schone energieopwekking onbenut. Uit een globale scan komt naar voren dat er alleen al op daken van loodsen een potentie van 100 megawatt opwekkingscapaciteit aanwezig is. Dit is voldoende om voor 30.000 huishoudens in het jaarlijks stroomverbruik te voorzien.

Nu de panelen bij mij thuis liggen te schitteren, besef ik dat ik het eerder had moeten doen. Het is vandaag de dag kinderlijk eenvoudig om over te gaan op zonne-energie. Je kunt volledig worden ontzorgd door aanbieders van zonnepanelen die je alle papier- en uitzoekwerk uit handen nemen. Binnen een halve dag staan ze op je dak. Via een app kun je volgen hoeveel ze elke dag opbrengen en hoeveel CO2-uitstoot je bespaart. Handig, leuk, leerzaam en het geeft een goed gevoel dat je vaatwasser zonder klimaatimpact draait. Eigenlijk zijn er geen argumenten meer om het niet te doen, thuis niet en in de haven niet. Zonne-energie is het laaghangend fruit in de energietransitie. Laten we dat fruit meteen plukken.

Remco Neumann
Programmamanager Corporate Social Responsibility

In de haven begint zonne-energie terrein te veroveren. In de Slufter vindt een proef plaats met drijvende zonnepanelen en in het Calandkanaal staan afmeerpalen die verlicht worden met zonne-energie.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page