Duurzaamheid
Nieuws

Zonnepanelen voor proef Slufter geïnstalleerd

Vorige week heeft het laatste bedrijf Sunfloat zijn zonnepanelen geïnstalleerd in de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie in het uiterste westen van de Rotterdamse haven. Samen met Wattco, Texel4Trading en Sunprojects – allemaal bouwers van drijvende zonnesystemen – neemt het deel aan een proef die moet aantonen dat de ontwikkeling van drijvende zonnesystemen technisch en economisch haalbaar is op wateren met ruige condities zoals op de Slufter.

Slufter proef 1 Wattco

Daarnaast wordt er gekeken aan welke eisen dergelijke systemen moeten voldoen, zodat waterbeheerders er succesvol een vergunning voor kunnen afgeven. Deze proef is in 2016 aangekondigd tijdens de Klimaattop van 26 oktober. Als de proef succesvol is, onderzoeken Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam – de eigenaren van de Slufter - of het mogelijk is om op commerciële basis een grootschalig zonneveld op de Slufter te realiseren. De deelnemers krijgen nog even de gelegenheid om te wennen aan de omstandigheden zodat de proef kan beginnen in het begin van het stormseizoen.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page