Offshore Valley - Where innovation is made

Offshore Valley in de haven van Schiedam is de bakermat voor de ontwikkeling van high tech- en innovatieve offshore energy. De cruciale combinatie van innovatieve digitale ontwerpprocessen en de daadwerkelijke afbouw en het onderhoud van schepen voor de offshore, maakt Offshore Valley uniek.

Bron: Offshore Valley

De ontwikkeling van hoogwaardige kennis en innovatie is essentieel voor verduurzaming, energietransitie, de Roadmap Next Economy en de aantrekkelijkheid van het Rotterdams havengebied als geheel.

Sterk maritiem offshore cluster

Al sinds jaar en dag voorziet een sterk cluster van gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven in de Schiedamse havens de internationale offshore-industrie van hoogwaardige uitgebreide kennis, innovatie en materialen.

Offshore Valley maakt, ook volgens wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit, met meer dan 50 gerenommeerde offshore bedrijven en 2000 ingenieurs, deel uit van een van de meest complete maritieme innovatieve offshore hotspots van de wereld. Grote namen als Jumbo, Damen, Huisman, Mammoet, RH Marine, SBM Offshore, HSM, Gusto en Wärtsilä maken met nog veel meer bedrijven dit sterke cluster uniek. Hier wordt innovatie gemaakt!

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Offshore Valley maakt een uitgebreide gebiedsontwikkeling door. Op dit moment wordt in een intensieve samenwerking met bedrijven, partners, Port of Rotterdam en Gemeente Schiedam een omvangrijk investeringsprogramma van maar liefst 22 miljoen euro uitgevoerd. Het programma omvat het verbeteren, verduurzamen en innoveren van bereikbaarheid door het opknappen van infrastructuur, het aanleggen van fietspaden, het verbeteren van openbaar vervoer, het aanleggen van opstapplaatsen voor de waterbus en de watertaxi, samenwerkingen op het gebied van technisch onderwijs, kennis en innovatie en het waarborgen van een goede leefomgeving.

Knooppunt met uitstekende bereikbaarheid

Dankzij de waterdiepte van 9 tot 13 meter zijn de Schiedamse havens niet alleen voor binnenvaartschepen maar ook voor zeeschepen goed bereikbaar. De directe ligging aan de A4 en de nabijheid van IC station Schiedam centrum en metrostation Vijfsluizen zorgen samen met een gerichte mobiliteitsaanpak voor uitstekende bereikbaarheid. Offshore Valley beslaat meer dan 100 hectare waarvan nog enkele percelen beschikbaar zijn. Het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de goede bereikbaarheid maakt Offshore Valley een krachtige locatie voor de zakelijke maritieme dienstverlening en offshore industrie.

Meer weten?

Voor meer informatie:

Offshore Valley Schiedam

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Peter Vervoorn
Gebiedsmanager
+31 (0)10 252 1998

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page