Feiten en cijfers

Aanhoudende groei containers stuwt overslag in Rotterdamse haven wederom naar hoog niveau

Met 469,0 miljoen ton is het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven in 2018 nipt hoger geëindigd dan in het recordjaar ervoor (2017: 467,4 miljoen ton). Containeroverslag was wederom de stuwende kracht met 4,5% meer volume in tonnen.

Feiten & cijfers

De publicatie ‘Feiten en cijfers' komt uit in het tweede kwartaal. Deze uitgave gaat dus nog over het afgelopen jaar en bevat informatie over de goederen- en containeroverslag in Rotterdam en de plaats van Rotterdam in de Hamburg-Le Havre range, Europa en de wereld. Ook vindt u hier de veel gevraagde cijfers over onze haveninfrastructuur. De achterkant van de publicatie geeft een overzicht van de belangrijke thema's voor de Rotterdamse haven, waaronder energietransitie en digitalisering, én toont een greep uit de activiteiten op deze gebieden in het afgelopen jaar.

Wilt u liever de papieren versie ontvangen? Vul dan het bestelformulier in.

Haven in cijfers op uw telefoon of tablet

Wilt u de overslagcijfers van de haven van Rotterdam altijd bij de hand hebben? Plaats ze als icoontje op uw mobiele device. Bezoek op uw smartphone of tablet deze webpagina. Open het menu en kies ‘Toevoegen aan homescreen’ of ‘Toevoegen aan startscherm’. Tussen de icoontjes op uw device verschijnt dan ons logo, dat u kunt aantikken.

Phone Graph icon

Verklaring gebruikte termen

Open Verklaring gebruikte termen om te bekijken

Aanvoer Geloste goederen in Rotterdam
Afvoer Geladen goederen voor vertrek uit Rotterdam
Agribulk Graan en veevoeders
BT Brutotonnage: de inhoud van het schip inclusief opbouw en dekhuizen, uitgedrukt in tonnen
Bruto gewicht Het gewicht van goederen inclusief alle verpakkingsmiddelen, zoals (kratten en flessen) en het gewicht van de vervoersuitrusting zoals containers en vrachtauto's
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
DWT Dead weight tonnage; het totale gewicht van de lading, ladinguitrusting, voorraden, water en reserveonderdelen dat een vol beladen schip kan vervoeren
Ertsen en Schroot IJzererts, andere ertsen en schroot
Feeder Lading stromen die internationaal worden aan- of afgevoerd en in Rotterdam continentaal over zee worden doorgevoerd
Hamburg - Le Havre range   Concurrerende havens in Nederland, België Duitsland en Frankrijk
HbR N.V. Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Massagoed, droog Agribulk, ertsen, schroot en kolen 
Massagoed, nat Ruwe aardolie, aardolieproducten, chemicaliën 
Metrische ton 1.000 kilogram
Modal split Vervoer per modaliteit (binnenvaart, spoorweg, weg en pijpleiding)
Neo-bulk Papier, hout, cellulose
Netto gewicht Gewicht van de goederen, exclusief alle verpakkingen, uitgedrukt in kilogrammen
Oliehoudende vetten Dierlijke en plantaardige oliën en vetten
Overig droog massagoed   Zand, grind, klei, zout, zwavel, cement, meststoffen en andere ruwe materialen
Overig nat massagoed Chemische basisproducten en oliehoudende vetten
Overig stukgoed Zakken en balen, kisten en kratten, pallets en neo bulk 
Overslag Aanvoer en afvoer van goederen
Roll on/roll off Vrachtwagens, opleggers, auto's en ander rollend materiaal
Ruwe olie Onbewerkte olie (zoals deze uit de grond komt), ook wel aardolie genoemd
Short ton Is 0,907 metrische ton
Stukgoed Goederen die in eenheden verpakt en vervoerd worden (containers)
TEU's Twenty-Feet Equivalent Unit (een laadbak van 20 voet)
Vlag De nationaliteit waaronder een schip vaart
Voorlopige cijfers Overslagcijfers die nog voorlopig zijn
Vracht ton Is 0,920 metrische ton

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?