Haveninfrastructuur

De totale lengte van de haven van Rotterdam is 42 kilometer. De haveninfrastructuur bestaat uit de elementen digitaal, wegverkeer en nautisch. In de meest recente haveninfrastructuur van de haven van Rotterdam leest u welke voorzieningen binnen deze 42 kilometer te vinden zijn.

Open om te bekijken

Bron: Havenbedrijf Rotterdam  
Onbeperkt toegang 24 uur per dag, 7 dagen per week 2018
Totale oppervlakte haven, inclusief Maasvlakte 2 12.713 ha
Oppervlakte land 7.903 ha
Waarvan uitgeef baar terrein 6.275 ha
Oppervlakte water 4.810 ha
   
Totale lengte Rotterdams havengebied 42 km
Waterdiepte N.A.P. (max.) 24 m
Diepte Eurogeul in de Noordzee N.A.P. (max.) 26 m
Lengte Eurogeul in de Noordzee 57 km
Pijpleidingen 1.500 km
Spoor 500 km
Kademuren 77,3 km
Oevers (glooiingen) 202,0 km
Zeesteigers 20
Binnenvaartsteigers 105
Openbare palensets 15
Boeienspannen 12
Pontons 106

Open om te bekijken

Bron: Havenbedrijf Rotterdam  
Terreinen/terminals 2018
Olie en olieproducten  
Olieraffinaderijen 5
Raffinaderijterminals 6
Onafhankelijke tankterminals voor olieproducten 11
   
Chemicaliën, biobrandstoffen en eetbare oliën  
Chemielocaties 45
Biobrandstoffabrieken 5
Plantaardige olieraffinaderijen 5
Onafhankelijke tankterminals voor chemie, biobrandstoffen en plantaardige olie 17
   
Gas en energie, kolen en biomassa  
Gascentrales 3
Kolen- en biomassacentrales 3
LNG terminal 1
Windturbines (totaal 194 Mw) 86
   
Utilities  
Industriële gassen- en waterfabrieken 4
Warmte Kracht Koppeling 6
Afvalverwerker 1
   
Container terminals  
Deepsea 6
Shortsea 3
Empty depots 24
   
Stukgoedterminals  
Roll-on/Roll-off 5
Overig stukgoed 21
   
Droogmassagoedterminals  
Agribulk, erts, kolen, biomassa en overige droge bulk 15
   
Tankopslag (capaciteit 1 mln. m3)
Ruwe olie 14,5
Minerale olieproducten 14,8
Chemische producten 2,4
Plantaardige oliën en vetten 1,4

Kwaliteit haveninfrastructuur

De kwaliteit van de haveninfrastructuur meten we aan de hand van vier punten. Zoals hieronder weergegeven. De hoge beschikbaarheid van het Port Community System (PCS) en de continue meting daarvan valt onder de verantwoordelijkheid van Portbase, die hierover periodiek rapporteert aan het Havenbedrijf Rotterdam en in haar jaarverslag. De walradarsystemen, beheerd door de afdeling Asset Management van het Havenbedrijf, zijn voldoende redundant uitgevoerd en worden goed onderhouden en kennen daardoor een zeer hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid. De doorstroom van het wegverkeer wordt continue gemeten door een externe partij Vialis en gemonitord door het Havenbedrijf Rotterdam.

Open om te bekijken

  Norm 2019 Realisatie 2019

Beschikbaarheid van het Port Community System (PCS)

Het Port Community System van PortBase geeft toegang tot de slimme, digitale haven, waar bedrijven, organisaties en overheden logistieke gegevens uitwisselen. Portbase is van en voor de haven community.

7 9
% Wateroppervlakte op Nautisch Gegarandeerde Diepgang (NGD) Het baggeren van havenbekkens is belangrijk voor de bereikbaarheid van bedrijven door schepen. 7 8

Maximaal twee maal de “free flow” op de 7 gemeten haven wegtrajecten.

In de haven wordt de doorstroom van het verkeer op zeven belangrijke wegtrajecten permanent gemonitord. De gemiddelde tijd dat een voertuig erover doet om zo’n traject te overbruggen noemen we de ‘free flow’. De norm die we hanteren om de capaciteit van onze wegen te meten is dat minimaal 90% van het verkeer er maximaal twee maal de ‘free flow’ over doet.

7 5

Beschikbaarheid van de walradar systemen

Dagelijks varen er honderden schepen onze haven in en uit. Het is van belang om dit veilig te laten doen. Vessel Traffic Service (VTS) operators in de verkeerscentrales monitoren het verkeer en communiceren met de schepen. Zij maken hierbij gebruik van radargegevens. De vitale onderdelen voor dit proces worden ondersteund door het Verkeersbegeleidend systeem (VBS). Het is van groot belang dat het systeem dag en nacht beschikbaar is.

7 10
     

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page