Haveninfrastructuur

De totale lengte van de haven van Rotterdam is 42 kilometer. In de meest recente haveninfrastructuur van de haven van Rotterdam leest u welke voorzieningen binnen deze 42 kilometer te vinden zijn.

Open om te bekijken

Bron: Havenbedrijf Rotterdam  
Onbeperkt toegang 24 uur per dag, 7 dagen per week 2018
Totale oppervlakte haven, inclusief Maasvlakte 2 12.713 ha
Oppervlakte land 7.903 ha
Waarvan uitgeef baar terrein 6.275 ha
Oppervlakte water 4.810 ha
   
Totale lengte Rotterdams havengebied 42 km
Waterdiepte N.A.P. (max.) 24 m
Diepte Eurogeul in de Noordzee N.A.P. (max.) 26 m
Lengte Eurogeul in de Noordzee 57 km
Pijpleidingen 1.500 km
Kademuren 77,3 km
Oevers (glooiingen) 202,0 km
Zeesteigers 20
Binnenvaartsteigers 105
Openbare palensets 15
Boeienspannen 12
Pontons 106

Open om te bekijken

Bron: Havenbedrijf Rotterdam  
Terreinen/terminals 2018
Olie en olieproducten  
Olieraffinaderijen 5
Raffinaderijterminals 6
Onafhankelijke tankterminals voor olieproducten 11
   
Chemicaliën, biobrandstoffen en eetbare oliën  
Chemielocaties 45
Biobrandstoffabrieken 5
Plantaardige olieraffinaderijen 5
Onafhankelijke tankterminals voor chemie, biobrandstoffen en plantaardige olie 17
   
Gas en energie, kolen en biomassa  
Gascentrales 3
Kolen- en biomassacentrales 3
LNG terminal 1
Windturbines (totaal 194 Mw) 86
   
Utilities  
Industriële gassen- en waterfabrieken 4
Warmte Kracht Koppeling 6
Afvalverwerker 1
   
Container terminals  
Deepsea 6
Shortsea 3
Empty depots 24
   
Stukgoedterminals  
Roll-on/Roll-off 5
Overig stukgoed 21
   
Droogmassagoedterminals  
Agribulk, erts, kolen, biomassa en overige droge bulk 15
   
Tankopslag (capaciteit 1 mln. m3)
Ruwe olie 14,5
Minerale olieproducten 14,8
Chemische producten 2,4
Plantaardige oliën en vetten 1,4

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page