Gebiedsontwikkeling Waalhaven

De Waalhaven is ’s werelds grootste gegraven havenbassin. De eerste schop ging in 1907 aan de rand van Charlois de grond in. Het is dan ook nog een gebied waar haven en stad in elkaar overlopen.

De zware industrie is inmiddels verder de haven ingetrokken, waardoor ruimte is ontstaan. Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente en het bedrijfsleven hebben deze kans opgepakt om het gebied gezamenlijk te herontwikkelen tot hét centrum in de Rotterdamse haven voor havengerelateerde zakelijke dienstverlening, overslag, distributie en lichte industrie. De gedeelde maritieme en/of logistieke betrokkenheid leidt daarbij tot synergie.

De Waalhaven blijft een onlosmakelijk en integraal onderdeel van het Rotterdamse haven-industriële cluster. Tel daar de goede bereikbaarheid (inclusief openbaar vervoer) en de relatief korte afstand tot het stadscentrum, woonwijken en het bedrijfsleven in de andere havens bij op, en de aantrekkelijkheid van het gebied als vestigingslocatie voor bedrijven is meteen duidelijk.

Om de aansluiting met Charlois en representativiteit van het gebied te bevorderen, wordt veel geïnvesteerd in de openbare buitenruimte en het vernieuwen en opknappen van gebouwen.
Daarom is bijvoorbeeld ook in de parkeerverordening Waalhaven opgenomen dat het langdurig stallen van containers en trucks in de openbare ruimte verboden is.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over gebiedsontwikkeling Waalhaven?
Voor Waalhaven-Zuid neem contact op met: Bram Voncken
Voor Waalhaven-Oost/ Sluisjesdijk neem contact op met: Arjan Hoefnagels

Arjan Hoefnagels
Gebiedsmanager
+31 (0)10 252 1877
Bram Voncken
Gebiedsmanager / Area manager
+31 6 3400 0955

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page