Havenontwikkeling Dordrecht Inland Seaport

Sinds 2013 is het Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor de exploitatie en de ontwikkeling van de haven van Dordrecht. Om de potentie van het 290 hectare grote havengebied en het aangrenzende bedrijventerrein optimaal te benutten, werkt het Havenbedrijf samen met de gemeente Dordrecht en het bedrijfsleven aan de herontwikkeling ervan. Doel is om de haven van Dordrecht zichtbaar en succesvol te ontwikkelen tot een vitaal zeehavengebied waar het voor havengerelateerde bedrijven aantrekkelijk is om zich te vestigen.

Meest landinwaarts gelegen zeehaven

De haven van Dordrecht is de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Door de unieke ligging in combinatie met de waterdiepte van 9,45 meter is de haven zowel voor zee- als binnenvaartschepen goed te bereiken. Bovendien is het gebied goed te bereiken via de weg en met een goederenspoorlijn. Deze combinatie van factoren maakt het gebied uitermate geschikt voor havengerelateerde business, zoals de overslag van massa- en bulkgoederen, logistieke dienstverlening en de maritieme maakindustrie. De herontwikkeling is gericht op het uitbreiden van de havengerelateerde activiteiten in het havengebied.

Ontwikkelvisie

Als exploitant van Dordrecht Inland Seaport heeft het Havenbedrijf Rotterdam een langetermijnvisie opgesteld. Naast het uitbreiden van havengerelateerde activiteiten in het havengebied, is het stimuleren van private investeringen hierin een belangrijk onderdeel.

Louterbloemen

Onderdeel van de ontwikkelvisie voor de haven Dordrecht is de herontwikkeling van bedrijventerrein Louterbloemen. Dit bedrijventerrein is in de jaren ‘60 ontwikkeld en er zijn ongeveer zeventig bedrijven gevestigd. Gemeente Dordrecht, Stichting BIZ Louterbloemen en Havenbedrijf Rotterdam werken samen om het gehele bedrijventerrein op te waarderen tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor onder andere start-ups en de maritieme maakindustrie. Het project richt zich op herinrichting van de openbare ruimte van het bedrijventerrein. Het project wordt naar verwachting september 2018 opgeleverd.

Concept Clean Energy Hub

Samen met het bedrijfsleven wil Havenbedrijf Rotterdam Duivelseiland ontwikkelen tot een sterk en schoon energiecluster. Bestaande uit de opslag, de distributie, de productie/opwekking en het bunkeren/tanken van schone energie. De ontwikkeling van een Clean Energy Hub op Duivelseiland past in het beleid van het Havenbedrijf om als beheerder van de grootste haven van Europa een voortrekkersrol te spelen in de Europese energietransitie. Daarnaast draagt het cluster - voor bedrijven in de logistieke keten - bij aan het verduurzamen van de supply chain. Met de ondertekening van een intentieverklaring tussen Havenbedrijf Rotterdam en PitPoint.LNG voor een multifuel bunkerstation zijn de eerste stappen voor de ontwikkeling van een sterk en schoon energiecluster gezet. Voor de invulling van het concept Clean Energy Hub nodigt Havenbedrijf Rotterdam bedrijven - binnen de keten van de schone industriesector (opwekking, omzetting, opslag, bunkeren, onderhoud en distributie) - uit om mee te denken.

Beschikbaar Kavels en panden

In Dordrecht Inland Seaport zijn nog een aantal kavels in erfpacht beschikbaar. Deze kavels zijn in overleg met potentiële klanten te ontwikkelen. Ook zijn er diverse panden en loodsen te huur en te koop.

Lees meer over vestigen in Dordrecht Inland Seaport

Contact

Wilt u meer weten over de herontwikkeling van Dordrecht Inland Seaport?
Neem contact op met:

Rik Dalmeijer
Gebiedsmanager
+31 (0)10 252 1153

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?