HES Hartel Tank Terminal

De HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is een tankterminal in ontwikkeling. Moederbedrijf HES International ontwikkelt deze tankterminal voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op de Maasvlakte.

Bij de HES Hartel Tank Terminal wordt een diepzeekademuur van 1200 meter aangelegd. Op de timelapse is de afbouw van de bovenzijde van een moot (gedeelte kade) te zien.

Het internationaal opererende energieconcern BP - eigenaar van een grote raffinaderij in Rotterdam - heeft zich gecommitteerd aan het project, inclusief plannen voor pijpleidingverbindingen tussen deze raffinaderij en de terminal. Op het terrein van 27 hectare worden straks 52 tanks met een opslagcapaciteit van circa 1,3 miljoen m3 gerealiseerd.

Visie Havenbedrijf Rotterdam op deze ontwikkeling

'De investering van HES International B.V. past in de trend dat grote internationale spelers Rotterdam zien als een strategische locatie en daarom hier investeren en hun activiteiten concentreren. Daar zijn we blij mee, want die concentratie van activiteiten zorgt voor meer efficiency en dus een lagere footprint. Tegelijkertijd versterkt dit de concurrentiepositie van Rotterdam', zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. 'Deze nieuwe terminal past in onze strategie om tijdens de energietransitie zowel de bestaande sectoren in onze haven te blijven ondersteunen en te vernieuwen als ook nieuwe industrie tot ontwikkeling te brengen.'

De investeringen in de terminal en de nautische infrastructuur bedragen samen enkele honderden miljoenen euro’s. De ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal is goed voor directe en indirecte werkgelegenheid, zowel tijdens de bouw als de exploitatie. Bij de bouw van de terminal zullen enkele honderden mensen betrokken zijn. Na ingebruikname is de terminal 24/7 operationeel en biedt deze aan ongeveer 100 mensen werk.

Planning

Vanaf het eerste kwartaal van 2018 is het Havenbedrijf Rotterdam gestart met de bouw van de kade. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1.200 meter en een aansluiting van de nieuwe kade op de bestaande kade, wordt ook een kademuur over een lengte van 1.000 meter aangelegd voor binnenvaartschepen. Daarnaast wordt een steiger van 350 meter met 4 aanlegplaatsen gerealiseerd, vinden bagger- en grondwerkzaamheden plaats en worden er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. Voor al deze werkzaamheden zijn de benodigde vergunningen verkregen.

HES is gestart met de bouwwerkzaamheden.

Artist impression, april 2018

Projectwebsite HES Hartel Tank Terminal

Gedetailleerde informatie over de HES Hartel Tank Terminal (HHTT), zoals up-to-date-planningen, toelichting op de fasering in werkzaamheden, verslagen van bijeenkomsten, veelgestelde vragen en diverse vergunningsaanvragen vindt u op de speciale projectwebsite.

Eeuwenoud scheepswrak te zien op FutureLand

In de winter van 2018 werd, tijdens bouwwerkzaamheden van de HES Hartel Tank Terminal op de Maasvlakte, een deel van een scheepswrak gevonden. De afgelopen maanden is het wrak door maritiem archeologen onderzocht. Wat weten we inmiddels over het schip?

Lees meer over het scheepswrak

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page