HES Hartel Tank Terminal

De HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam is een tankterminal in ontwikkeling. Moederbedrijf HES International ontwikkelt deze tankterminal voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op de Maasvlakte.

Aan de door het Havenbedrijf aangelegde kade kunnen zeeschepen afmeren van verschillende groottes, tot aan VLCC’s (Very Large Crude Carriers). In de Hudsonhaven zijn negen aanlegplaatsen voor de binnenvaart gerealiseerd. De terminal voldoet aan de laatste stand der techniek op gebied van vergunningseisen, milieu en veiligheid.

Time-lapse Bouw Hes Hartel Tank Terminal

Bron: HES International B.V.

Het internationaal opererende energieconcern BP - eigenaar van een grote raffinaderij in Rotterdam - heeft zich gecommitteerd aan het project, inclusief plannen voor pijpleidingverbindingen tussen deze raffinaderij en de terminal. Op het terrein van 27 hectare worden momenteel 52 tanks met een opslagcapaciteit van circa 1,3 miljoen m3 gerealiseerd.

Visie Havenbedrijf Rotterdam op deze ontwikkeling

'De investering van HES International B.V. past in de trend dat grote internationale spelers Rotterdam zien als een strategische locatie en daarom hier investeren en hun activiteiten concentreren. Daar zijn we blij mee, want die concentratie van activiteiten zorgt voor meer efficiency en dus een lagere footprint. Tegelijkertijd versterkt dit de concurrentiepositie van Rotterdam', zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. 'Deze nieuwe terminal past in onze strategie om tijdens de energietransitie zowel de bestaande sectoren in onze haven te blijven ondersteunen en te vernieuwen als ook nieuwe industrie tot ontwikkeling te brengen.'

De investeringen in de terminal en de nautische infrastructuur bedragen samen enkele honderden miljoenen euro’s. De ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal is goed voor directe en indirecte werkgelegenheid, zowel tijdens de bouw als de exploitatie. Bij de bouw van de terminal zullen enkele honderden mensen betrokken zijn. Na ingebruikname is de terminal 24/7 operationeel en biedt deze aan ongeveer 100 mensen werk.

Planning ingebruikname terminal

In 2018 startte het Havenbedrijf Rotterdam met de bouw van de kade. Naast een diepzeekademuur met een lengte van 1.200 meter en een aansluiting van de nieuwe kade op de bestaande kade, is een kademuur over een lengte van 1.000 meter aangelegd voor binnenvaartschepen. Ook is een steiger van 350 meter met 4 aanlegplaatsen gerealiseerd, zijn er oever- en bodembeschermingen uitgevoerd. De kades en het steiger zijn in december 2019 door het Havenbedrijf opgeleverd. Na de bouw van de terminal door HES zal deze eind 2021 in gebruik worden genomen.

Bij de HES Hartel Tank Terminal wordt een diepzeekademuur van 1200 meter aangelegd. Op de timelapse is de afbouw van de bovenzijde van een moot (gedeelte kade) te zien.

Projectwebsite HES Hartel Tank Terminal

Gedetailleerde informatie over de HES Hartel Tank Terminal (HHTT), toelichting op de fasering in werkzaamheden vindt u op de speciale projectwebsite.

Eeuwenoud scheepswrak te zien op FutureLand

Tijdens de bouwwerkzaamheden van de HES Hartel Tank Terminal op de Maasvlakte, zijn diverse resten van scheepswrakken gevonden. In samenwerking met archeologen is een deel van één van die wrakken uit het werk getakeld en nader onderzocht. Het wrak is te bewonderen bij FutureLand.

Lees meer over het scheepswrak

Mogelijk ook interessant

Time-lapse bouwwerkzaamheden HES Hartel Tankterminal

Portvlog Archeologische vondst bij HES Hartel Tank Terminal

Bijzondere archeologische vondst te zien op Maasvlakte

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page