Maaskade vernieuwing 500 meter kade

Havenbedrijf Rotterdam heeft 500 meter kade vernieuwd aan de Maaskade op het Noordereiland in het centrum van Rotterdam. Eind 2015 was hier ongeveer veertig meter kade verzakt. Onderzoek wees uit dat de kade uit 1892 niet voldeed aan hedendaagse technische eisen. Daarom moest meer dan alleen het verzakte gedeelte worden hersteld.

Het vernieuwen van 500 meter van de Maaskade op het Noordereiland was een flinke klus, temeer vanwege de dynamische bebouwde omgeving met oude (monumentale) panden en beschermd stadsaanzicht. In 2018 is met de bouw begonnen; in het voorjaar van 2020 is de vernieuwde kade opgleverd, met klassieke uitstraling en volledig hergebruikte bestrating.

Foto-impressie nieuwbouw Maaskade

Wim Hoogveld uit Oisterwijk kwam in de periode 2018-2020 elke twee weken op het Noordereiland. Tijdens wandelingen maakte hij foto's van de nieuwbouw van de Maaskade. Deze verwerkte hij tot onderstaande indrukwekkende impressie.

Minder wateroverlast

Volgens de statistieken van Rijkswaterstaat staat het Noordereiland gemiddeld één keer per jaar onder water. Het eiland valt onder buitendijks gebied. Wettelijk is daarmee het risico voor overstroming en de mogelijke gevolgen een verantwoordelijkheid van de bewoners en bedrijven zelf. Echter, het Havenbedrijf heeft de aanleg van de 500 meter nieuwe kade gezien als kans om de wateroverlast voor bewoners en bedrijven te verminderen en te investeren in de leefomgeving. De kade was tussen de NAP +2.55 en +2.70 meter hoog. Dit is nu NAP +3.00 meter. Door de kade te verhogen is, naar verwachting, de kans op overstroming van de Maaskade verkleind tot één keer in de tien jaar.

Binnenvaart

De ligplaatsfunctie van de Maaskade is behouden. De diepte langs de gehele nieuwe kade is NAP -3,65 meter. Hiermee wordt de ligplaats gegarandeerd voor schepen met een diepgang van 1,90 meter.

Vernieuwde Maaskade, foto Eric Julianus © Havenbedrijf Rotterdam

Maaskade, mei 2020 - foto Erik Stenhuis © Havenbedrijf Rotterdam

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page