Maasvlakte 2

Het meest sprekende voorbeeld van innovatieve én duurzame havenontwikkeling in Rotterdam is Maasvlakte 2. Hier tref je twee van de modernste containerterminals ter wereld aan, worden ’s werelds grootste containerschepen afgehandeld en vindt de assemblage plaats van reusachtige funderingspalen van windturbines voor nieuwe windparken op zee. In totaal 1.000 hectare komt er uiteindelijk beschikbaar voor innovatieve, duurzame, diepzeegerelateerde havenindustrie.

Container Exchange Route

Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert de Container Exchange Route (CER). De CER verbindt de containerbedrijven op de Maasvlakte met elkaar en maakt het mogelijk om de uitwisselkosten voor containers te minimaliseren. De CER bundelt containerstromen. Daardoor hoeven treinen, barges en feederschepen niet langer naar alle verschillende terminals te gaan. Voordelen: betere connectiviteit, minder havenverblijftijd en minder kosten

Prinses Amaliaviaduct

In verband met de beperkte verkeersintensiteiten in de eerste jaren na de commerciële openstelling van Maasvlakte 2 is bij de eerste aanleg gekozen voor een gelijkvloerse kruising op de Maasvlakteweg ter hoogte van de Prinses Amaliahaven. In 2018 is het Prinses Amaliaviaduct voltooid. Ter plekke van deze kruising komen verschillende wegen samen waarbij ook gelijkvloers een spoorlijn, een leidingenstrook en een toekomstige Container Exchange Route (CER) worden gekruist.

Impressie Prinses Amalia viaduct

Maasvlakte 2: test- en demolocatie voor offshore wind

De maritieme hoofdstad van Europa is dé plek voor innovatie in offshore wind. De Rotterdamse Maasvlakte 2 biedt ruimte voor test- en demofaciliteiten voor offshore. Maar waar bevinden al deze faciliteiten zich en wat bieden de diverse locaties? Dat ziet u vanaf nu in het Offshore Innovatie overzicht.

Offshore_Innovatie_Overzichtskaart

Kabelaansluiting offshore windparken

Er komt een kabelaansluiting tussen windmolenpark ‘Hollandse Kust (zuid)’ en de Maasvlakte, te realiseren door netbeheerder TenneT. Hiermee kan straks elektriciteit van windparken op de Noordzee aan land worden gebracht. Vanaf het windmolenpark komt straks genoeg schone stroom aan land voor 1,6 miljoen huishoudens.

Ontwikkeling Windpark Maasvlakte 2

Op de zeewering van de Maasvlakte2 realiseert Eneco in opdracht van Rijkswaterstaat een windturbinepark dat groene stroom zal opwekken. Er komen 22 windturbines te staan met een verwacht vermogen van ruim 100 megawatt.
De innovatieve onshore windturbines zullen vanaf 2023 jaarlijks ruim 400 GWh groene stroom opwekken.

Maasvlakte 2, haven Rotterdam

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Aan de aanleg van Maasvlakte 2 ging een uitgebreide en zorgvuldige fase van voorbereiding vooraf. Als één van de belangrijkste havens ter wereld en als grootste haven van Europa, levert Rotterdam een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Tegen het einde van de vorige eeuw was in het bestaande haven- en industriegebied voor nieuwe bedrijven én bestaande klanten die wilden uitbreiden vrijwel geen ruimte meer beschikbaar. Voor de ontwikkeling en concurrentiepositie van Rotterdam was extra ruimte noodzakelijk. Daarom nam de Nederlandse overheid het besluit de mainport Rotterdam te versterken.

Mainport

Nieuw havengebied in zee

De twee modernste, automatische containerterminals ter wereld, de grootste zeeschepen op aarde, reuzenformaat funderingspalen voor windturbines op zee en een vaste ligplaats voor ’s werelds grootste vaartuig de Pioneering Spirit en twee ligplaatsen voor boord-boord overslag; sinds de afronding van de aanleg in 2013 zijn de ontwikkelingen indrukwekkend.

Bekijk Maasvlakte 2 vanuit FutureLand

Wie meer wil weten over de aanleg en inrichting van Maasvlakte 2 óf andere ontwikkelingen in Europa’s belangrijkste haven kan terecht in Informatiecentrum FutureLand. Naast de informatieve en interactieve tentoonstelling maak je er tours per boot of bus. De jaarronde programmering is er voor iedereen: van gezinnen met kinderen tot professionals en van internationale delegaties tot familie-uitjes of zelfs complete schoolklassen. Vorig jaar ontving FutureLand de miljoenste bezoeker, in 2019 bestaat het informatiecentrum tien jaar.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page