Prinses Amaliaviaduct

Aanleiding
Met de toenemende bedrijvigheid op Maasvlakte 2 nemen ook de verkeersstromen toe. Voor een toekomstvaste bereikbaarheid van de containerterminals heeft het Havenbedrijf Rotterdam de gelijkvloerse kruising bij de Prinses Amaliahaven door een ongelijkvloerse kruising vervangen: het Prinses Amaliaviaduct. Daarbij is tevens de Maasvlakteweg vanaf het Maximaviaduct over circa 5 kilometer verdubbeld van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken.

In verband met de beperkte verkeersintensiteiten in de eerste jaren na de commerciële openstelling van Maasvlakte 2, is bij de eerste aanleg gekozen voor een gelijkvloerse kruising op de Maasvlakteweg ter hoogte van de Prinses Amaliahaven. Ter plekke van deze kruising komen verschillende wegen samen (Maasvlakteweg, Prinses Maximaweg, Maasvlakteboulevard en de Amoerweg) waarbij tevens gelijkvloers een spoorlijn, een leidingenstrook en een toekomstige Container Exchange Route (CER) worden gekruist.

Het viaduct en aansluitende wegdelen
Met het Prinses Amaliaviaduct is een toekomstvaste bereikbaarheid gecreëerd van de containerterminals aan de Amaliahaven en het zuidelijker gelegen deel van Maasvlakte 2.
Voor dit knooppunt is:

  • een ongelijkvloerse kruising aangelegd, ter vervanging van het eerdere gelijkvloerse knooppunt;
  • de primaire ontsluitingsweg (Maasvlakteweg) uitgebreid naar een 2-baans stroomweg met ieder twee rijstroken en een vluchtstrook over een lengte van circa 5 kilometer;
  • het voormalige gelijkvloerse knooppunt verwijderd.

Doel
Het kruispunt verzorgt de aansluiting op de containerterminal van RWG, de aansluiting op de noodweg van APMT2, ontsluiting van Star Container Services, de aansluiting op een nieuw terrein voor een distripark en strandverkeer. Deze laatste aansluiting is zonder verharding opgeleverd; de verhardingsconstructie wordt in een later project aangebracht.

De Maasvlakteweg is verdubbeld over een lengte van circa 5 kilometer, tussen het Prinses Maximaviaduct en het toekomstige knooppunt bij de Prinses Alexiahaven. Deze tweebaansweg met ieder twee rijstroken en een vluchtstrook is gerealiseerd door een verbreding en herprofilering van de bestaande Maasvlakteweg en de aanleg van een nieuwe rijbaan. De bestaande parallelweg (Prinses Maximaweg) is bij de aansluiting naar het zuidelijker terrein over ongeveer 700 meter verlegd .

Locatie Prinses Amaliaviaduct; zie ook Google Maps.
Blauw markeert het gehele projectgebied

Architectonische visie: hoog afwerkingsniveau
Voor het Prinses Amaliaviaduct is een architectonische visie ontwikkeld die past binnen de landschappelijke vormgeving van de Maasvlakte. Het viaduct heeft een kwalitatief hoog afwerkingsniveau. De bouwstof die bouwbedrijf Boskalis bij de aanleg heeft gebruikt is het duurzame Beaumix.

Projectmanager Pim van Veenendaal van Boskalis over het gebruik van Beaumix bij het Prinses Amaliaviaduct.

Referentieontwerp; schetsen uit de architectonische visie door ZJA Zwarts & Jansma Architecten

Oplevering
De bouw van het viaduct vond plaats tussen augustus 2017 en november 2018.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page