Ontwikkelingen Maasvlakte 2

Het meest sprekende voorbeeld van innovatieve én duurzame ontwikkeling in de haven van Rotterdam is Maasvlakte 2.

Container Exchange Route

Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert de Container Exchange Route (CER). De CER verbindt de containerbedrijven op de Maasvlakte met elkaar en maakt het mogelijk om de uitwisselkosten voor containers te minimaliseren. De CER bundelt containerstromen. Daardoor hoeven treinen, barges en feederschepen niet langer naar alle verschillende terminals te gaan. Voordelen: betere connectiviteit, minder havenverblijftijd en minder kosten.

Prinses Amaliaviaduct

In verband met de beperkte verkeersintensiteiten in de eerste jaren na de commerciële openstelling van Maasvlakte 2 is bij de eerste aanleg gekozen voor een gelijkvloerse kruising op de Maasvlakteweg ter hoogte van de Prinses Amaliahaven. Ter plekke van deze kruising komen verschillende wegen samen waarbij ook gelijkvloers een spoorlijn, een leidingenstrook en een toekomstige Container Exchange Route (CER) worden gekruist.

Impressie Prinses Amalia viaduct

Nieuwe radartoren

Aan de Prinses Maximaweg op de zeewering van de Maasvlakte 2 laat het Havenbedrijf Rotterdam een radartoren bouwen. De toren heeft een hoogte van 70 meter en zal de radardekking overnemen van radarpost 2, zoals de voormalig vuurtoren aan de Europaweg wordt genoemd in het Verkeersbegeleidend Systeem.

Offshore Center Rotterdam (OCR): nieuw land voor windparken op zee

De Rotterdamse haven creëert ruimte voor een cluster waar bedrijven die zich bezighouden met offshore samen kunnen werken. Hiervoor wordt 70 hectare land gecreëerd in de Prinses Alexiahaven op Maasvlakte 2. In het Offshore Center is straks onder andere ruimte voor bedrijven die funderingen voor windturbines op zee maken en voor bedrijven die olie- en gasplatforms afbreken.

Kabelaansluiting windparken op zee

Er komt een kabelaansluiting tussen windmolenpark ‘Hollandse Kust (zuid)’ en de Maasvlakte, te realiseren door netbeheerder TenneT. Hiermee kan straks elektriciteit van windparken op de Noordzee aan land worden gebracht. Vanaf het windmolenpark komt straks genoeg schone stroom aan land voor 1,6 miljoen huishoudens.

Volg de ontwikkelingen op Maasvlakte 2

Maasvlakte 2 is volop in ontwikkeling. Op de website van het project vindt u alles over de aanleg, de recreatiemogelijkheden en actuele informatie.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?