Prinses Amaliaviaduct

Prinses Amaliaviaduct is geopend

Afritten naar strand en RWG gewijzigd. Bekijk deze flyer:

Aanleiding
In verband met de beperkte verkeersintensiteiten in de eerste jaren na de commerciële openstelling van Maasvlakte 2, is bij de eerste aanleg gekozen voor een gelijkvloerse kruising op de Maasvlakteweg ter hoogte van de Prinses Amaliahaven. Ter plekke van deze kruising komen verschillende wegen samen (Maasvlakteweg, Prinses Maximaweg, Maasvlakteboulevard en de Amoerweg) waarbij tevens gelijkvloers een spoorlijn, een leidingenstrook en een toekomstige Container Exchange Route (CER) worden gekruist.

Locatie Prinses Amaliaviaduct; zie ook Google Maps.
Blauw markeert het gehele projectgebied

Met de toenemende bedrijvigheid op Maasvlakte 2 nemen ook de verkeersstromen toe. Voor een toekomstvaste bereikbaarheid van de containerterminals heeft het Havenbedrijf Rotterdam de gelijkvloerse kruising door een ongelijkvloerse kruising vervangen: het Prinses Amaliaviaduct. Daarbij is tevens de Maasvlakteweg vanaf het Maximaviaduct over circa 5 kilometer verdubbeld van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken.

Projectdoel en resultaat
Het project ‘Prinses Amaliaviaduct Maasvlakte’ creëert een toekomstvaste bereikbaarheid van de containerterminals aan de Amaliahaven en het zuidelijker gelegen deel van Maasvlakte 2.
Het project realiseert:

  • een ongelijkvloerse kruising ter vervanging van het huidige gelijkvloerse knooppunt;
  • een uitbreiding van de primaire ontsluitingsweg (Maasvlakteweg) naar een 2-baans stroomweg met ieder twee rijstroken en een vluchtstrook over een lengte van circa 5 kilometer;
  • verwijdering van het huidige gelijkvloerse knooppunt.

Projectscope
Het werk bevat het ontwerpen en realiseren van het Prinses Amaliaviaduct: twee viaducten over de Maasvlakteweg, de noordelijke leidingenstrook, sporen en de toekomstige Container Exchange Route. Het nieuwe kruispunt verzorgt de aansluiting op de containerterminal van RWG, de aansluiting op de noodweg van APMT2, ontsluiting van Star Container Services, de aansluiting op een nieuw terrein voor een distripark en strandverkeer. Deze laatste aansluiting wordt zonder verharding opgeleverd; de verhardingsconstructie wordt in een later project aangebracht.

Daarnaast bevat het werk een verdubbeling van de Maasvlakteweg over een lengte van circa 5 kilometer tussen het Prinses Maximaviaduct en het toekomstige knooppunt bij de Prinses Alexiahaven. Deze tweebaansweg met ieder twee rijstroken en een vluchtstrook wordt gerealiseerd door een verbreding en herprofilering van de bestaande Maasvlakteweg (toekomstige noordelijke rijbaan) en de aanleg van een nieuwe rijbaan (toekomstige zuidelijke rijbaan). De bestaande parallelweg (Prinses Maximaweg) wordt bij de aansluiting naar het zuidelijker terrein over ongeveer 700 meter verlegd .

Geen hinder voor spoor- en wegverkeer tijdens de aanleg
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de realisatie van het project zijn er geen wegafsluitingen van de Maasvlakteweg. Het verkeer wordt plaatselijk omgeleid en kan onbeperkt doorrijden. De ontsluiting van een deel van de Maasvlakte is immers in hoge mate afhankelijk van de Maasvlakteweg. De containerterminals en andere bedrijven op de Maasvlakte zijn dag en nacht operationeel, werken met complexe planningen en zijn in hoge mate geautomatiseerd. Verstoring van de operationele processen of de bereikbaarheid van deze bedrijven is kostbaar.
Ter plaatse van de sporen waarover het Prinses Amaliaviaduct wordt gebouwd wordt het werk deels uitgevoerd tijdens buitendienststellingen.

Architectonische visie: hoog afwerkingsniveau
Voor het Prinses Amaliaviaduct is een architectonische visie ontwikkeld die past binnen de landschappelijke vormgeving van de Maasvlakte. Een kwalitatief hoog afwerkingsniveau heeft een hoge prioriteit in ontwerp en realisatie van het project. De bouwstof die bouwbedrijf Boskalis gebruikt bij de aanleg is het duurzame Beaumix.

Projectmanager Pim van Veenendaal van Boskalis over het gebruik van Beaumix bij het Prinses Amaliaviaduct.

Referentieontwerp; schetsen uit de architectonische visie door ZJA Zwarts & Jansma Architecten

Planning
Het werk is eind 2016 gegund aan Boskalis Nederland B.V. De bouw vindt plaats tussen augustus 2017 en november 2018.

Contact

  • Algemene vragen over het project:
    Havenbedrijf Rotterdam, pav@portofrotterdam.com of 010-252 1151.

  • Vragen over de uitvoering en bouwwerkzaamheden:
    Boskalis, 06 - 2008 8907

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?