Spooremplacement Maasvlakte-Zuid

Het containervervoer in de Rotterdamse haven groeit. Ook het spoorgoederenvervoer van/naar de Maasvlakte, maar ook in de Europoort en Botlek zal in de komende jaren verder toenemen. Om aan deze groei te kunnen voldoen, zal het Havenbedrijf in samenwerking met ProRail werken aan spoorverbetering en de havenspoorlijn verder ontwikkelen.

In de periode 2020 – 2030 zijn een aantal infrastructurele projecten voorzien die de bereikbaarheid van de Maasvlakte per spoor vergroten; o.a. de aanleg van diverse spoorbundels, elektrificatie van het spoor en de aanleg van aansluitingen op bestaand spoor. Havenbedrijf Rotterdam start met de ontwikkeling van het Emplacement-Maasvlakte Zuid; het gefaseerd aanleggen van 2 bundels van 6 sporen die aansluiten op buitencontour APMT en op de westelijke bundel. Komende twee jaar zijn gericht op voorbereidende werkzaamheden; onderzoek en ontwikkeling.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Calim Bekir
Project- /Programma Manager
+31 6 2238 0587

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page