Theemswegtracé. Connecting Europe by rail. Make it happen.

Theemswegtracé

In het Rotterdamse havengebied verleggen we de Havenspoorlijn over een lengte van circa 4 km: het zogeheten “Theemswegtracé”. Het nieuwe tracé maakt onderdeel uit van de Betuweroute die het westelijke havengebied met het achterland verbindt.

De Calandbrug bij Rozenburg, een stalen hefbrug voor trein- en wegverkeer, is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven. Er valt een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer te voorzien, door de groei van het spoorvervoer als ook van het zeescheepvaartverkeer.

Door verlegging van het spoor via de Theemsweg rijdt het spoorverkeer straks niet langer over de Calandbrug, en wordt niet meer gehinderd door brugopeningen voor de scheepvaart. Dit zorgt voor een verbetering van het spoorproduct en biedt een toekomstbestendige oplossing voor het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug.

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over weg als over spoor en water. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het Theemswegtracé loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan.

Projectkaart Theemswegtracé

Fotogalerij

Foto’s van Danny Cornelissen, Steven de Mos (HbR) en Johan Bruggeman (VolkerRail).

  • Viaduct bovenzijde
  • Trogbrug
  • Trogbrug
  • Theemsweg
  • Theemsweg
  • Theemsweg
  • Theemsweg
  • Ondersteuningsconstructie Theemswegtrace
  • Neckarweg
  • Neckarweg Theemswegtracé
  • Bouw Relaishuis
  • Betonstort Trogbrug
  • Betonstort Trogbrug
  • Betonstort Trogbrug
  • Betonstort Trogbrug

Theemswegtracé in vogelvlucht

Zodra je in het projectgebied bent, zie je dat we inmiddels alweer de nodige voortgang hebben geboekt. Klik op het beeld voor de voortgang in vogelvlucht.

Film door Dutch Drone Company

Tijdlijn project Theemswegtracé

 • Verleggen stamlijn

  Februari 2017

  Om ruimte te maken voor de nieuwe Theemsweg is de stamlijn in noordelijke richting verlegd.
  Verleggen van de stamlijn

 • Verleggen fietspad langs Theemsweg

  Mei 2017

  Het fietspad is verlegd naar zuidzijde van de Theemsweg om ruimte te maken voor het nieuwe spoorviaduct.
  Werkzaamheden voor verleggen fietspad langs Theemsweg

 • Verhogen leidingenbrug over Theemsweg

  November 2017

  De leidingenbrug is van 5 naar 14 meter verhoogd zodat het spoorviaduct en de trein er onderdoor passen.
  Hijswerkzaamheden leidingenbrug

 • Nieuw windscherm

  Juni 2018

  Een windscherm van 27 smalle schalen is opgebouwd, om 3 brede schalen uit het bestaand windscherm veilig te kunnen verwijderen.
  Plaatsing nieuwe windscherm

 • Sloop van drie schalen bestaand windscherm

  November 2018

  Van het windscherm langs het Calandkanaal (1985, architect: Maarten Struijs) zijn drie schalen verwijderd om ruimte te maken voor het nieuwe spoorviaduct.
  Sloop van drie schalen bestaand windscherm

 • Verleggen Theemsweg

  Augustus 2019

  Het nieuwe spoorviaduct komt te liggen waar tot dusver de Theemsweg lag. De Theemsweg wordt daarvoor in drie fases in noordelijke richting verlegd.
  Avond werkzaamheden verleggen Theemsweg

 • Eerste mijlpaal viaduct

  1e kwartaal 2019

  De onderbouw, het spoorviaduct, begint zichtbaar te verrijzen
  Eerste mijlpaal

 • Wegen A15/N15 verlaagd

  2e kwartaal 2019

  Het wegenknooppunt N15/Calandbrug en de A15/Thomassentunnel zo'n 5 m verlaagd, zodat het verkeer onder de toekomstige spoorbrug door kan.
  Werkzaamheden verlagen wegen A15/N15

 • Trogbrug Merseyweg

  2e kwartaal 2019

  Het nieuwe spoorviaduct buigt af bij de Merseyweg/Theemsweg en passeert via een trogbrug de Merseyweg, fietspad en stamlijn.

 • Boogbrug Rozenburgsesluis

  April 2020

  Het tracé passeert de Rozenburgsesluis via een stalen boogbrug. De brug is met aangevoerde delen opgebouwd naast de sluis. Begin april 2020 verhuisde de brug naar de definitieve locatie over de sluis heen.

 • Boogbrug Thomassentunnel

  Mei 2020

  Ter hoogte van de Thomassentunnel / Calandbrug sluit het Theemswegtracé met een tweede stalen boogbrug aan op de bestaande Havenspoorlijn. De brug is in elkaar gezet aan de Neckarkade. In het Pinksterweekend van 2020 is de brug verhuisd naar de definitieve locatie over de Thomassentunnel.

 • Start bovenbouw

  2020

  In de tweede fase van project Theemswegtracé zullen we het spoor en de daarbij behorende systemen op het viaduct aanbrengen (de 'bovenbouw').
  Gunning bovenbouw aan VolkerRail

 • Eerste trein

  Eind 2021

  Volgens planning wordt het nieuwe tracé eind 2021 in gebruik genomen.
  Artist's impression Theemswegtrace windschermen

Inschrijven nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het project Theemswegtracé?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

Wilt u meer weten over het project Theemswegtracé?
Neem dan contact op met:

Afdeling Communicatie Havenbedrijf Rotterdam

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page