Theemswegtracé. Connecting Europe by rail. Make it happen.

Enthousiasme over open dag Theemswegtracé

Zaterdag 12 oktober kwamen bezoekers het in aanleg zijnde Theemswegtracé van dichtbij bekijken. Voor de open dag, georganiseerd door aannemer SaVe en het Havenbedrijf, konden zich zo’n 500 bezoekers aanmelden. De gasten kregen een goede indruk van de bouwvorderingen.

Transport brugdelen Theemswegtracé

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe stuk spoor van ruim 4 kilometer, het Theemswegtracé, wordt eind 2021 opgeleverd en vormt een oplossing voor het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug bij Rozenburg.

Waarom Theemswegtracé?

De Calandbrug bij Rozenburg, een stalen hefbrug voor trein- en wegverkeer, is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven. Er valt een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer te voorzien, door de verwachte groei van het spoorvervoer en ook van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven. Het spoor wordt verlegd naar de Theemsweg, waardoor het spoorverkeer niet langer over de Calandbrug rijdt en niet meer gehinderd wordt door brugopeningen voor de scheepvaart.

Belang bereikbaarheid Rotterdamse haven

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over weg als over spoor en water. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Luchtfoto Theemswegtracé

Wat houdt project Theemswegtracé in?

Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken.

De onderbouw voor het Theemswegtracé (het spoorviaduct en aanpassingen aan het wegennet) wordt gebouwd door aannemersconsortium SaVe. Hierin nemen vijf bedrijven deel: Besix, Dura Vermeer, Hollandia, Iemants en Mobilis. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2018. Medio 2020 geven zij het stokje over aan een volgende aannemer voor de bovenbouw. Die fase omvat de aanleg van het spoor en de spoorsystemen zodat de goederentreinen eind 2021 hun nieuwe route kunnen rijden.

 • Verleggen stamlijn

  Februari 2017

  Om ruimte te maken voor de nieuwe Theemsweg is de stamlijn in noordelijke richting verlegd.
  Verleggen van de stamlijn

 • Verleggen fietspad langs Theemsweg

  Mei 2017

  Het fietspad is verlegd naar zuidzijde van de Theemsweg om ruimte te maken voor het nieuwe spoorviaduct.
  Werkzaamheden voor verleggen fietspad langs Theemsweg

 • Verhogen leidingenbrug over Theemsweg

  November 2017

  De leidingenbrug is van 5 naar 14 meter verhoogd zodat het spoorviaduct en de trein er onderdoor passen.
  Hijswerkzaamheden leidingenbrug

 • Nieuw windscherm

  Juni 2018

  Een windscherm van 27 smalle schalen is opgebouwd, om 3 brede schalen uit het bestaand windscherm veilig te kunnen verwijderen.
  Plaatsing nieuwe windscherm

 • Sloop van drie schalen bestaand windscherm

  November 2018

  Van het windscherm langs het Calandkanaal (1985, architect: Maarten Struijs) zijn drie schalen verwijderd om ruimte te maken voor het nieuwe spoorviaduct.
  Sloop van drie schalen bestaand windscherm

 • Verleggen Theemsweg

  Augustus 2019

  Het nieuwe spoorviaduct komt te liggen waar tot dusver de Theemsweg lag. De Theemsweg wordt daarvoor in drie fases noordelijke richting verlegd.
  Avond werkzaamheden verleggen Theemsweg

 • Eerste mijlpaal viaduct

  1e kwartaal 2019

  De onderbouw, het spoorviaduct, begint zichtbaar te verrijzen
  Eerste mijlpaal

 • Wegen A15/N15 verlaagd

  2e kwartaal 2019

  Het wegenknooppunt N15/Calandbrug en de A15/Thomassentunnel zo'n 5 m verlaagd, zodat het verkeer onder de toekomstige spoorbrug over de Thomassentunnel door kan.
  Werkzaamheden verlagen wegen A15/N15

 • Trogbrug Merseyweg

  2e kwartaal 2019

  Het nieuwe spoorviaduct buigt af bij de Merseyweg/Theemsweg en passeert via een trogbrug de Merseyweg, fietspad en stamlijn.

 • Boogbrug Rozenburgsesluis

  Juli 2019

  Het spoor passeert de Rozenburgsesluis via een stalen boogbrug. De eerste brugdelen arriveerden in juli 2019 op de voorbouwlocatie naast de sluis. Hier wordt de brug in elkaar gezet. De brug gaat in maart 2020 naar de definitieve locatie. Timelapse: firma Smulders.

 • Boogbrug Thomassentunnel

  Augustus 2019

  Ter hoogte van de Thomassentunnel/ Calandbrug zal het Theemswegtracé met een stalen boogbrug aansluiten op de bestaande Havenspoorlijn. De brugdelen arriveren in augustus op de voorbouwlocatie bij de Neckarkade; hier wordt de brug in elkaar gezet. De brug gaat in april 2020 naar de definitieve locatie.
  Vervoer brugdelen over het water

 • Start bovenbouw

  2020

  De tweede fase van project Theemswegtracé zullen we het spoor en de daarbij behorende systemen op het viaduct aanbrengen.
  Artist's impression Theemswegtrace

 • Eerste trein

  4e kwartaal 2021

  Met de indienststelling van het tracé, wanneer de eerste trein over het nieuwe stuk spoor rijdt, is de aanleg van het Theemswegtracé gereed.
  Artist's impression Theemswegtrace windschermen

Nieuwsbrieven en updates

Op de hoogte blijven van het project Theemswegtracé? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Laatste nieuwsbrief Theemswegtracé

Lees de meest recente nieuwsbrief vanuit projectorganisatie Theemswegtracé

Contact

Wilt u meer weten over het project Theemswegtracé? Neem dan contact op met:

Afdeling Communicatie Havenbedrijf Rotterdam

Tracébesluit

Het tracébesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant van 23 mei 2017 en werd onherroepelijk op 6 juni 2018. Een omschrijving van het project, de procedure en alle documenten, waaronder een samenvatting van de Milieueffectrapportage, zijn te vinden op platformparticipatie.nl/theemswegtrace.

Nadeelcompensatie

Als u van mening bent schade te lijden als gevolg van het Tracébesluit Theemswegtracé, bestaat de mogelijkheid om een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen op grond van artikel 22 van de Tracéwet.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page