Theemswegtracé

In het Rotterdams havengebied wordt de Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, verlegd. Het nieuwe tracé, Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en vormt een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg.

Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken.

De onderbouw voor het Theemswegtracé (het spoorviaduct en aanpassingen aan het wegennet) wordt gebouwd door aannemersconsortium SaVe. De bouwwerkzaamheden zijn gestart in september 2018.

Problematiek spoorvervoer

Het Theemswegtracé is een oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug bij Rozenburg. Deze stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang naar de Brittanniëhaven.

De Calandbrug nadert het einde van haar technische levensduur. Tegelijkertijd valt een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer te voorzien, door de verwachte groei van het spoorvervoer en ook van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven.

Belang bereikbaarheid Rotterdamse haven

Goede bereikbaarheid en een goede verbinding met het achterland zijn van groot belang voor de haven van Rotterdam. Zowel over land als over spoor en water. Om die reden investeert Havenbedrijf Rotterdam in het Theemswegtracé, samen met het Rijk en de Europese Unie. Het Havenbedrijf Rotterdam coördineert en realiseert het project in samenwerking met ProRail. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de besluitvorming voor.

Tracébesluit en nadeelcompensatie

Het tracébesluit is bekendgemaakt in de Staatscourant van 23 mei 2017 en werd onherroepelijk op 6 juni 2018. Een omschrijving van het project, de procedure en alle documenten, waaronder een samenvatting van de Milieueffectrapportage, zijn te vinden op www.platformparticipatie.nl/theemswegtrace.

Als u van mening bent schade te lijden als gevolg van het Tracébesluit Theemswegtracé, bestaat de mogelijkheid om een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen.

Nadeelcompensatie project Theemswegtracé

Planning

Open Planning om te bekijken

Activiteiten
Planning
Voorbereidende werkzaamheden 2016 - 2018
Realisatie nieuw spoortracé 2018 - 2021
Verleggen Theemsweg 2018
Ingebruikstelling spoor 2021

De planning is onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan deze planning worden ontleend.

Nieuwsbrieven en updates

Op de hoogte blijven van het project Theemswegtracé? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Contact

Wilt u meer weten over het project Theemswegtracé? Neem dan contact op met:

Afdeling Communicatie Havenbedrijf Rotterdam

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?