Verdieping Nieuwe Waterweg

Jaarlijks varen meer dan 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg. De rivier is voor sommige schepen te ondiep. Voor een optimale bereikbaarheid van de haven moeten de Nieuwe Waterweg en de Botlek anderhalve meter dieper worden, over een lengte van vijfentwintig kilometer. De werkzaamheden zijn in maart 2018 gestart en worden eind 2019 afgerond.

Betere bereikbaarheid

De Nieuwe Waterweg en de Botlek worden verdiept. Ontwikkelingen in de scheepvaart vragen om deze verdieping. De belangrijkste ontwikkelingen zijn het gebruik van grotere schepen en de groei van het lange afstand goederentransport. Sommige schepen kunnen nu niet volledig beladen de ligplaats in de Botlek bereiken. Hierdoor moet eerst (een deel van) de lading worden gelost in de Europoort in binnenvaartschepen of kleinere zeeschepen om daarna verder te varen. Dit leidt tot vertraging en extra kosten.

Het beter bereikbaar maken van de Botlek voor schepen met een grotere diepgang vergroot de economische mogelijkheden en versterkt de positie van de haven. Door de verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 meter (Aframax en de nieuwe Panamax-schepen) de Botlek bereiken.

Vitale haven

Om de Rotterdamse havenindustrie vitaal te houden, is investeren in behoud én vernieuwing noodzakelijk. Op termijn moet de haven klaar zijn voor de transitie van een lineaire, fossiele economie naar een circulaire biobased economie. Een economie waarin (grond)stoffen van plantaardige oorsprong worden gemaakt en hernieuwbare biologische bronnen zo lang en hoogwaardig mogelijk hergebruikt worden. De Botlek kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam slaan de handen ineen om de Nieuwe Waterweg én de Botlek te verdiepen. Samen werken zij aan een goede bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied, duurzame ontwikkeling van de haven en een goede kwaliteit van het vaarwegennet.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page